Veel milieuwinst door slimmer gebruik van biomassa in Europa

Slimmer en efficiënter gebruik van biomassa (ook wel cascadering genoemd) kan in 2030 voor bijna 30% bijdragen aan de vermindering van uitstoot van broeikasgas in Europa (ten opzichte van 2010). Uit het onderzoekCascading of Biomass, 13 Solutions for a Sustainable Bio-based Economy’ wordt duidelijk dat cascadering van houtige biomassa, van reststromen uit de landbouw en de industrie en van afval, een significante bijdrage kan leveren aan een duurzame economie. Er is een Nederlandse samenvatting beschikbaar.

De dertien opties die zijn doorgerekend kunnen een CO2-winst opleveren tussen 330 en 400 Mton CO2 per jaar door o.a. een efficiënter gebruik van dezelfde hoeveelheid biomassa. 75% van de potentiële CO2-winst wordt gerealiseerd door vier opties:

1.    Bio-ethanol uit stro,  toegepast in de chemie

2.    Biogas uit mest

3.    Grasraffinage

4.    Optimalisatie van papierrecycling

Sommige opties zetten reststromen meerdere keren in; de biomassa wordt bijvoorbeeld gebruikt om bioplastic te maken die na een aantal keren recycling aan het eind van de levensduur wordt omgezet in elektriciteit en warmte buy sizegenetics. Andere opties kiezen voor de meest hoogwaardige toepassing; herbruikbaar papier- en houtafval wordt economisch en ecologisch beter ingezet als grondstof voor nieuw papier en spaanplaat in plaats van als energiebron. Tot slot kunnen slimme technieken meerdere componenten uit biomassa gebruiken. Zo kan met grasraffinage een efficiënte mix van eiwitten, vezels, suikers en brandstoffen gemaakt worden. Opdrachtgever voor de studie was het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). Het rapport over cascadering is een vervolg op een gezamenlijke studie van PBL en CE Delft begin 2012.