Onderzoek naar haalbaarheid biofosfaatproductie

Ecoson – onderdeel van Vion Ingredients- gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om mest te benutten als bron voor de productie van biofosfaat. Naast biofosafaat wordt hierbij ook groen gas geproduceerd. Volgens directeur Mulderij kan Vion Ingredients jaarlijks 100.000 ton mest en 25.000 ton andere biomassa verwerken. Hieruit kan op jaarbasis 6800 ton mestkorrels en 2,5 miljoen m3 groen gas worden geproduceerd. Deze gegevens komen overeen met het jaarverbruik van circa 1700 huishoudens. Met de inzet van de nieuwe techniek wordt een CO2-reductie van ongeveer 4500 ton per jaar gerealiseerd.

Ecoson is het jongste bedrijf binnen Vion Ingredients en bestaat sinds 2007. Het bedrijf richt zich vooral op de productie van duurzame energie uit natuurlijke restproducten.Momenteel produceert Ecoson 5 miljoen liter biodiesel uit dierlijk vet op jaarbasis, verder zet het via vergisting andere restproducten om in groene stroom. Deze activiteiten zijn genoeg om 10.000 huishoudens voor een heel jaar van groene stroom te voorzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnement met dhr. Mulderij: http://www.linkedin.com/in/gertmulderijvion of via de website: www.ecoson.nl