Steunpunt Vergunningverlening Bio-energie

Ondersteuning voor gemeenten, provincies en milieudiensten

Het Steunpunt Vergunningverlening Bio-energie biedt gemeenten, provincies en milieudiensten de mogelijkheid kosteloos ondersteuning te
krijgen bij de behandeling van vergunningaanvragen voor bio-energieinstallaties. De deskundigen zijn in dit geval vergunningverleners met
kennis van zaken die collega’s op locatie helpen.  De adviseurs kennen als geen ander de omstandigheden en context. Ze bieden ervaring gebaseerd op de praktijk: in hun gemeenten is een bioenergie-
installatie gebouwd, waarbij zij de vergunningprocedure hebben doorlopen. Agentschap NL is initiatiefnemer en organisator van het steunpunt. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geeft financiële ondersteuning in het kader van het programma Duurzame Energie in Nederland (DEN).

De adviseur kan ondersteuning bieden bij het:

  • opbouwen van kennis over biomassa en bio-energie-installaties
  • opstellen van een vergunning
  • informeren van bedrijven over de vergunning-procedure
  • inventariseren van eventuele gevolgen voor de omgeving
  • begeleiden van de verschillende stappen in de vergunningprocedure
  • aanbieden van nuttige adressen over biomassa en bio-energie

Gebruik maken van het steunpunt
Zodra u een vergunningaanvraag voor een bio-energie-installatie binnen krijgt, kunt u contact opnemen met Agentschap NL. In overleg wordt
bekeken of een adviseur van het steunpunt voor u iets kan betekenen en zo ja, wie daar het meest geschikt voor is. Agentschap NL heeft adviseurs
met verschillende ervaring en deskundigheid geselecteerd voor het steunpunt.

 1. Nadat besloten is wie u gaat adviseren, maakt u onderling afspraken over de werkwijze en planning. U kunt maximaal 12 uur gebruik
  maken van de expertise van de vergunningverlener.
 2. Vervolgens legt u vast wat u met het advies wilt bereiken en hoeveel uur u gebruik wenst te maken van de deskundige. U stuurt deze
  informatie door naar Agentschap NL.
 3. Indien de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, accordeert Agentschap NL uw aanvraag en kunt u met de deskundige afspraken
  maken.
 4. De kosten worden rechtstreeks door Agentschap NL aan de deskundige vergoed.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het Steunpunt Vergunningverlening Bioenergie, neem dan contact op met Agentschap NL, programma Duurzame Energie in Nederland, telefoon 088 602 92 00 of stuur een e-mail.