Nieuws
Agenda

Betaprocess; een nieuwe stap richting de biobased economy

Betaprocess is een gepatenteerde techniek waarbij de hydrolysefase van vergistingsprocessen sterk wordt verkort. Hierdoor verloopt het totale vergistingsproces veel sneller en efficiënter dan voorheen. Dit resulteert in aanzienlijk hogere opbrengsten en een sterke verbetering van het rendement.
Betaprocess is géén vergister, maar een pre-proces installatie die eenvoudig in uw bestaande productieproces of ontwikkelingsplannen kan worden geïntegreerd.
Betaprocess biedt aanzienlijke voordelen bij de productie van bio-gas of bio-ethanol. Daarnaast is het de verwachting dat Betaprocess het mogelijk maakt om op termijn tot een rendabele extractie van hoogwaardige bio-componenten te komen.  Betaprocess brengt zo een rendabele bio-based economy een stuk dichterbij!

Betaprocess is geschikt voor verwerking van vochthoudende biomassa (energiegewassen / voedselresten) alsook voor co-vergisting. Bij de productie van bio-gas zorgt de nieuwe techniek voor een tot wel 15% hogere gasopbrengst. Dit gas heeft ook nog eens een hoger methaangehalte, waardoor het veel effectiever is. Daarnaast zijn met Betaprocess grote operationele voordelen te behalen. Zo vermindert de hoeveelheid digestaat aanzienlijk en wordt de doorlooptijd van het proces verkort, waardoor sneller kan worden gevoed. Hierdoor kan vaak met een kleinere installatie worden volstaan. De afgelopen maanden is met subsidie van de Provincie Zeeland een haalbaarheidsstudie verricht. Hierbij werden eerdere onderzoeksresultaten in de praktijk bevestigd.

Betaprocess is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Syngenta AG, wereldleider op het gebied van gewasbescherminf en land- en tuinbouwzaaizaden.

Meer informatie in bijgaand persbericht: persbericht.pdf en op de website: www.betaprocess.eu.