Triodos bank investeert in Biobased Economy

Wat doen we als de olie op is? En hoe zorgen we ervoor dat de afvalberg kleiner wordt? Triodos Bank investeert in bedrijven die meer natuurlijke grondstoffen gebruiken in het productieproces. Een aantal belangrijke ontwikkelingen op een rij:

Bioplastic

Het Finse chemiebedrijf Huhtamaki is begonnen met de productie van bioplastic. Dit is verpakkingsmateriaal dat is gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Een alternatief voor het niet-afbreekbare plastic waar olie in verwerkt zit. Op dit moment is plastic verpakking verantwoordelijk voor het overgrote deel van ons vuilstortprobleem en de zogenaamde ‘plastic soep’ in de oceaan. Er zijn gebieden zo groot als continenten geconstateerd waar grote massa’s plastic samenklonteren. Maar 27% van het geproduceerde plastic wordt gerecycled. De overgang naar biologisch afbreekbare alternatieven voor deze milieuvervuiler is dus een positieve ontwikkeling.

 

 

Vloerbedekking

Geleidelijk worden ook natuurlijke grondstoffen gebruikt voor de productie van consumentenproducten. Sommige fabrikanten van vloerbedekking spannen zich intensief in om hun CO2-voetafdruk te verminderen. Dit doen ze door materiaal te recyclen en biologische grondstoffen te gebruiken. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf Interface onlangs tapijttegels geïntroduceerd die zijn gemaakt van garen dat voor 63% bestaat uit nylon op basis van het plantaardige castorolie.

 

Chemie en farmacie

Chemische en farmaceutische ondernemingen gebruiken steeds meer natuurlijke ingrediënten zoals zetmeel en plantaardige olie. Daarnaast bootsen ze biologische processen na om materiaal op biologische basis te produceren (biomimicry). Hierbij worden micro-organismen toegepast die worden gevoed met biomassa. Deze technologie vermijdt in de eerste plaats het gebruik van producten op oliebasis. Daarnaast wordt energie efficiënter opgewekt en ligt de productiviteit hoger. Het Nederlandse chemie- en life sciences-concern DSM is een koploper op het gebied van de toepassing van biologische grondstoffen en biomimicry. Zo hebben ze een complex chemisch proces voor de productie van antibiotica vervangen door deze nieuwe technologie. Dit levert een energiebesparing van 65% op en zorgt voor een halvering van de materiaalkosten.

 

Bio-energie

Een ander terrein waar veel gebruik wordt gemaakt van materiaal op biologische basis is de productie van elektriciteit. In de afgelopen 10 jaar is naast de traditionele lokale toepassing van hout om te koken, het industriële gebruik van planten, gewassen en landbouwafval voor elektriciteitsproductie steeds normaler geworden. Ook wordt er geëxperimenteerd met de toepassing van algen voor het produceren van biodiesel en vliegtuigbrandstof.

 

Risico’s van biologische grondstoffen

Het gebruik van stoffen op natuurlijke basis in plaats van stoffen op oliebasis heeft niet alleen grote voordelen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Grootschalig gebruik van planten en gewassen kan leiden tot ontbossing en de vervanging van voedselgewassen kan leiden tot erosie, aantasting van de biodiversiteit en hogere voedselprijzen. Om deze reden financiert Triodos alleen biomassa-activiteiten waarvoor gebruik wordt gemaakt van voedselafval en ander landbouwafval en dus niet van gewassen die specifiek worden verbouwd voor energieproductie.

Een ander punt is dat bij de industriële productie van natuurlijk materiaal mogelijk ook genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast en zij daarom strenge voorzorgsmaatregelen en ethische criteria moeten toepassen. Al met al ondersteunt Triodos Bank de omschakeling naar het gebruik van natuurlijke stoffen in plaats van materiaal op basis van olie of minerale grondstoffen, maar blijven zij kritisch kijken naar de manier waarop dit gebeurt en naar de ongewenste gevolgen hiervan.