Save the Date: Netwerkbijeenkomst BioBased Economy!

Netwerkbijeenkomst BioBased Economy
Ontmoet de creatieve industrie ‘

Op 28 mei vindt de achtste netwerkbijeenkomst plaats van de Biobased Economy; dé plek waar bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisatie elkaar ontmoeten. Met het thema  ‘Ontmoet de creatieve industrie’ geven architecten, industrieel ontwerpers, vormgevers en kunstenaars hun visie op de kansen die de biobased economy biedt voor de creatieve industrie en omgekeerd.

Tijdens de netwerkbijeenkomst zal plenair een aantal toonaangevende sprekers aan het woord komen, kunt u kennis maken met interessante initiatieven en uw netwerk verbreden op de informatiemarkt, tijdens de speeddates en op de netwerkborrel. Dit alles op het raakvlak biobased economy en de creatieve industrie. 

De dag kan worden afgesloten met een bezoek aan de ‘Ja Natuurlijk’ tentoonstelling waar kunst en natuur elkaar ontmoeten in het Gemeente Museum in Den Haag. http://www.gemeentemuseum.nl/tentoonstellingen/ja-natuurlijk

De netwerkbijeenkomst vindt plaats op 28 mei ‘s middags in Den Haag (locatie volgt). Zet het alvast in uw agenda. Op korte termijn ontvangt u de uitnodiging en het programma.