Nieuwe visie ontwikkeling biogas

Overheid en bedrijfsleven gaan een gezamenlijke toekomstvisie opstellen voor de ontwikkeling van biogas. Dit heet de Routekaart Groen Gas. Hierin komen economisch rendabele vormen en concrete doelstellingen te staan om hernieuwd gas te produceren. De Routekaart verschijnt in december en helpt bedrijven, overheden en kennisinstellingen te bepalen waarin ze kunnen investeren.

Biogas: wat is duurzaam en kansrijk?

De overheid wil de productie en afzet van biogas stimuleren. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met het bedrijfsleven: de Green Gas Green Deal. “Het is echter niet gemakkelijk te achterhalen welke varianten van biogas duurzaam en kansrijk zijn”, zegt projectmanager Annelies Jonkman van Agentschap NL. “Daarom stellen de ondertekenaars van de overeenkomst de Routekaart op, een toekomstvisie voor de periode tot 2030.”

Op zoek naar economisch rendabele toepassingen

De Routekaart wijst zowel overheden, instellingen als bedrijven de weg. Jonkman: “We beschrijven enkele economisch rendabele toepassingen van biogas. Daaraan voegen we een concreet stappenplan toe om deze toepassingen te realiseren. We maken alle schakels in de keten zichtbaar en beschrijven de eisen waar iedere partij aan moet voldoen.” Ook leemtes worden zichtbaar. “Het gaat om schakels die nog ontbreken en maatregelen om ze te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek en regelgeving.”

Analyse van alle ketens

In de Routekaart worden ketens van alle vormen van hernieuwbaar gas geanalyseerd: van de grondstoffen en de benodigde innovaties tot de afzet en het verdienmodel. Jonkman: “We kijken ook naar trends en issues, zoals de prijzen van grondstoffen, CO2 en de prijzen van energiedragers. En we moeten inschatten welke beleidsbeslissingen we de komende jaren kunnen verwachten.” Zo moet blijken welke ketens het meest kansrijk zijn.

December: Routekaart is kaderstellend

Als de Routekaart er in december ligt, is er een belangrijk kader geschetst waarbinnen de hernieuwbare gasmarkt zich kan ontwikkelen. Overheden kunnen er hun beleid op afstemmen, kennisinstellingen hun technologisch onderzoek en bedrijven hun businessplan. “Daarna begint het echte werk”, stelt Jonkman. “Tussentijds zullen partijen hun koers moeten bijstellen. Wie een kleine twintig jaar onderweg gaat, ontkomt daar niet aan. Wij beschrijven in de Routekaart hoe ze dat moeten doen.”

Bron AgentschapNL