Voorlichtingsbijeenkomst MIT-regeling 23 april a.s.

Hierbij nodigen de Topsector Chemie en Topsector Energie in samenwerking met Agentschap NL u uit voor een bijeenkomst over de MIT-regeling (mkb-innovatiestimuleringsregeling). Nederlandse MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol bij innovatie en het versterken van de economie. Via de MIT-regeling biedt het ministerie van Economische Zaken ondernemers de mogelijkheid financiële ondersteuning te ontvangen. Mkb-ondernemers kunnen subsidieaanvragen activiteiten binnen de Topsectoren Chemie en Energie.

Naast informatie over de MIT-regeling krijgt u tijdens deze bijeenkomst ook informatie over het Innovatiekrediet en de KIEM-regeling van NWO.

Zeer binnenkort wordt de regeling gepubliceerd. Kijkt u alvast op www.agentschapnl.nl/MIT, waar de algemene voorwaarden vermeld staan.

Programma

13.00 �– 13.30 Inloop en koffie
13.30 �– 13.35 Welkomstwoord
13.35 �– 14.00 Presentatie over   de MIT-regeling; Bart ten Brink, adviseur Agentschap NL
14.00 �– 14.30 Presentatie over   de gemaakte keuzes door de Topsector Chemie en de Topsector Energie:Arie   Brouwer, Topsector Chemie en Teun Bokhoven, Topsector Energie
14.30 �– 15.00 Ruimte voor   vragen
15.00 �– 15.20 Koffie- en   theepauze
15.20 �– 16.45 U kunt terecht   bij verschillende informatietafels en in gesprek gaan met vertegenwoordigers   van de twee Topsectoren, Agentschap NL en NWO.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij aletta.sieval@agentschapnl.nl of alexandra.vannus@agentschapnl.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Agentschap NL

Evert Everts,
Manager Innovatiesamenwerking in het mkb