Nieuws
Agenda

MKB-innovatiestimulering voor chemie, biobased en energie van start

Vanaf 22 mei tot 1 juli 2013 kunnen MKB-ondernemers subsidieaanvragen indienen voor innovatieve activiteiten binnen deTopsectoren Chemie en Energie en voor het gezamenlijk thema biobased economy. Dit loopt via de MKB-innovatiestimuleringsregeling (MIT-regeling) van het ministerie van Economische Zaken.

Bijlage_MIT_Chemie_en_energie

MIT_regeling_in_de_staatscourant

MIT regeling tweede ronde

Op de website www.agentschapnl.nl/MIT staan de algemene voorwaarden vermeld.

Bert Jan Lommerts (algemeen directeur Latexfalt en lid topteam Chemie ) en Fokko Pentinga (algemeen directeur Amtech Systems en lid topteam Energie) zijn namens de topteams Chemie en Energie de initiatiefnemers van deze gezamenlijke regeling. “Beide topsectoren erkennen dat er op vele gebieden synergie bestaat en via deze regeling willen de twee topsectoren een zo goed en flexibel mogelijk instrument aanbieden aan de ondernemers om de ambitieuze innovatie-doelen te realiseren.” Maatwerk, innovatief ondernemerschap maar ook crossectorale initiatieven zoals biobased economy en ketensamenwerking worden via deze regeling gestimuleerd. Kees de Gooijer, directeur van de TKI Biobased economy:’ de MIT regeling is het resultaat van een goede samenwerking tussen topsectoren. Bedrijven in de biobased economy profiteren daarvan’.

Financiële ondersteuning voor innovatie

Nederlandse MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol bij innovatie en het versterken van de economie. Via de MIT-regeling biedt het ministerie van Economische Zaken deze ondernemers de mogelijkheid financiële ondersteuning te ontvangen voor deze activiteiten. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd via diverse instrumenten:

  • Technische haalbaarheidsstudies
  • R&D samenwerkingsprojecten
  • Kennisvouchers, t.b.v. chemie.
  • Ondersteuning voor het inlenen van hooggekwalificeerd personeel, t.b.v. Biobased en Chemie.
  • Netwerkactiviteiten

Kiezen voor één instrument binnen één topsector

Bij inschrijving op de MIT-regeling kunt u kiezen uit één van de bovenstaande instrumenten. Met uitzondering van de netwerkactiviteiten, deze aanvragen lopen via de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s). Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve) worden afgehandeld, totdat het beschikbare budget is uitgeput.

Via de gezamenlijke MIT-regeling Chemie en Energie, waar ook Biobased economy onder valt, wordt €6 miljoen euro ter beschikking gesteld aan het MKB. Zie AgNL website voor de mogelijkheden, voorwaarden en inschrijving.

Op 23 april wordt voor de beide sectoren door Agentschap NL een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de MIT-regeling. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, Croeselaan, Irenefoyer, van 13.00-17.00.

Programma

13.00 – 13.30 Inloop en koffie
13.30 – 13.35 Welkomstwoord
13.35 – 14.00 Presentatie over de MIT-regeling; Bart ten Brink, adviseur Agentschap NL
14.00 – 14.30 Presentatie over de gemaakte keuzes door de Topsector Chemie en de Topsector Energie:Arie Brouwer, Topsector Chemie en Teun Bokhoven, Topsector Energie
14.30 – 15.00 Ruimte voor vragen
15.00 – 15.20 Koffie- en theepauze
15.20 – 16.45 U kunt terecht bij verschillende informatietafels en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de twee Topsectoren, Agentschap NL en NWO.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij aletta.sieval@agentschapnl.nl of alexandra.vannus@agentschapnl.nl