200.000 euro subsidie voor biomassacentrale

Provalor krijgt tweehonderdduizend euro subsidie van de provincie Noord-Holland voor een biomassa-installatie bij Agriport A7.

Deze installatie verwerkt afgekeurde groenten tot droge biomassa, wat weer omgezet kan worden in energie. Agriport is een moderne projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw, gelegen in Middenmeer. Provalor verwerkt kasgroenten, en dan met name de reststromen, om ze onder meer te kunnen verwerken tot grondstof voor nieuwe energietoepassingen.

Proces

Het bedrijf Provalor heeft een proces ontwikkeld om reststromen te behandelen en daaruit biomassa te winnen dat geschikt is voor nieuwe energie via biomassavergisting. Westland_kassenDe tuinbouwkassen bij Agriport A7 kunnen de eigen biomassa voor energie gaan gebruiken. Daarnaast levert dit project ook een transportbesparing van klasse 3-groenten op. Met de subsidie geeft de provincie uitvoering aan het beleid op het gebied van duurzame energie. Het project wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Uitvoeringsprogramma Biomassa 2010-2011.

 

door Redactie Biobased Economy Magazine