Inzet op samenwerking Agrarische Sector Amerika

Door het nastreven van nieuwe strategische partnerships kan het Amerikaanse platteland profiteren van cross sectorale innovatie en werkgelegenheid. Tegelijkertijd kan agrarisch America een actieve deelnemer zijn in de toekomstige Biobased Economy. De United States Department of Agriculture (USDA) blijft de groei van een nieuwe Biobased Economy ondersteunen. Het departement werkt nauw samen met diverse partners om landbouwinvesteringen te bevorderen door middel van onderzoek en samenwerking met het oog op ontwikkeling van nieuwe agrarische producten.

Kansen Amerikaanse boeren

Deze producten zullen de volgende generatie Amerikaanse boeren voorzien van hernieuwde kansen om zich te branden als modern, vernieuwend en inspirerend “Rural America.” In de loop der jaren verdwenen steeds meer Amerikaanse bedrijven doordat het land in handen kwam van minder mensen. Tussen 1900 en 2002 kromp het aantal boerenbedrijven met 63 procent, terwijl de gemiddelde bedrijfsomvang steeg met 67%.

 

De biobased economy is de sleutel tot het ontsluiten van een enorm potentieel voor de agrarische sector, want het zal nauwe samenwerking tussen de diverse agrarische wetenschappen met andere chemische, technische en biotechnische gebieden vereisen. Het is immers het Amerikaanse platteland, dat ten grondslag ligt aan de groei van de Biobased Economy zoals door de USDA vastgesteld: de materialen die nodig zijn om een Biobased Economy op te bouwen worden grotendeels geproduceerd op boerderijen en in bossen. De Biobased Economy is een prioriteit de regering van Obama vanwege het enorme groeipotentieel evenals de vele andere maatschappelijke voordelen die het biedt, zoals:
– Verlaging van de Amerikaanse afhankelijkheid van olie;
– Langer en gezonder leven voor de Amerikanen;
– Transformatie van fabricageprocessen;
– Verhoging van de productiviteit en de omvang van de agrarische sector;
– Nieuwe baan groei en het scheppen van nieuwe industrieën.

 

Duurzaamheid

Het is noodzakelijk om niet alleen investeringen in de biobased economy te stimuleren maar ook ervoor te zorgen dat de agrarische bio-economie zich duurzaam ontwikkeld. De huidige trends in de landbouw gebaseerd op monoculturen van eenjarige en meerjarige gewassen als modellen voor biomassaproductie beloven niet veel goeds voor de toekomst: milieuproblemen, zoals afbraak van waterkwaliteit, toename van het gebruik van pesticiden, overstromingen en / of verdroging als gevolg van hydrologische modificatie, de uitstoot van broeikasgassen, en onherstelbare schade aan terrestrische en aquatische fauna habitats. Dit zal veel belangengroepen provoceren in te gaan tegen de groei van een agrarische bio-economie indien de status quo wordt gehandhaafd. Agrarische multifunctionaliteit speelt een vitale rol bij het verminderen van deze problemen. Multifunctionele landbouw verwijst naar de gezamenlijke productie van standaard basisproducten (bijvoorbeeld voedsel en vezels) en ecologische diensten (bijvoorbeeld recreatieve mogelijkheden in de landbouw-instellingen). Biomassaproductie systemen die zijn gebaseerd op mengsels van meerdere installaties / boomsoorten, boom bijsnijden op landbouwgrond en
beheerde wetlands als de basis van de gezamenlijke productie leveren veel effectiever ecologische diensten dan agro-ecosystemen op basis van een mono-cultuur van eenjarige gewassen.

 

Kijk voor het hele document hier.

 

Bron: AgentschapNL