Waterstof uit biomassa van gemaaid bermgras

Door duurzaamnieuws.nlHet onderhoud van de bermen van snelwegen levert zo’n 600.000 ton aan bermgras per jaar op. Heijmans is hierbij betrokken als producent en leverancier van biomassa, die voortkomt uit het snoeien van bermgras. Het snoeiafval kan dienen voor een efficiëntere productie van waterstof uit biomassa. Dit moet de toepassing van waterstof naar een hoger plan tillen. Waterstof als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen krijgt een nieuwe impuls, dankzij een Europees project van 9 bedrijven en wetenschappelijke organisaties onder de naam Hy-TIME.

 

Alleen bacteriën overleven die waterstof aanmaken


Het consortium Hy-TIME werkt onder leiding van Wageningen UR Food & Biobased Research aan de ontwikkeling van een efficiënt proces voor de fermentatie van biomassa op hoge temperaturen, waarbij alleen bacteriën overleven die waterstof aanmaken. De onderzoekers in Hy-TIME testen dit proces met diverse chemische en fysieke samenstellingen, waaronder niet alleen bermgras, maar ook stro, residuen van grootkeukens en producten uit supermarkten die over de uiterste verkoopdatum zijn.

 

Opwerken

De komende tijd zoekt Hy-TIME naar een efficiënte manier om het waterstofgas op te werken naar de gewenste kwaliteit. Projectcoördinator Pieternel Claassen merkt op dat het project halverwege is en dat er al belangwekkende resultaten zijn geboekt. Met een zogeheten ‘packed bed reactor’ van vijf liter wordt een productie bereikt van 2,5 gram waterstof per dag. Dat lijkt weinig, maar de concentratie van waterstof in andere vrijkomende gassen is al gestegen van 4 naar 10 procent. Het doel is om uiteindelijk één tot tien kilogram per dag te maken. Nog voor het einde van 2014 wil Hy-TIME de reactor opschalen naar vijftig liter en vervolgens naar vijfhonderd liter.

 

Hoewel Wageningen UR verwacht dat het nog minstens 10 jaar duurt voordat bio-waterstof op commerciële schaal wordt geproduceerd, heeft deze brandstof veel potentie. Veelbelovend is bijvoorbeeld het bouwen van kleinschalige productie-installatie op het platteland, ten behoeve van decentrale elektriciteitsopwekking in warmtekrachtinstallatie. Ook zullen er steeds meer auto’s op de markt verschijnen met een waterstofmotor. De komende twee jaar wordt het aantal waterstoftankstations daartoe uitgebreid. De efficiency van waterstof in brandstofcellen is hoog, tot wel 70 procent. Dat is bijna 3 keer zo veel als een benzinemotor. Het gebruik van warmte laat deze efficiency nog verder toenemen. Auto’s op waterstof hebben bovendien een grote actieradius, zeker in vergelijking met elektrisch vervoer.

 

Partners

De partners in het Hy-TIME project komen uit industrie en wetenschap. Behalve Wageningen UR Food & Biobased Research en Heijmans nemen ook HyGear (Nederland), Awite Bioenergie (Duitsland), RWTH Aachen University (Duitsland), Environment Park (Italiё), Vienna University of Technology (Oostenrijk), Wiedemann-Polska Projekt (Polen) en Veolia Environment Recherche & Innovation (Frankrijk) deel. Hy-TIME wordt medegefinancierd door het Europese fonds van de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Vijftig procent van de financiering van deze projecten is afkomstig uit het bedrijfsleven, verenigd in de New Energy World Industry Grouping (NEW-IG). NEW-IG werkt samen met de Europese Commissie en onderzoeksinstellingen om de marktintroductie van waterstof- en brandstofceltechnologieёn in de energie- en transportsector te versnellen.

 

Meer informatie: Heijmans – Hy-TIME