2de call MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

Nederlandse mkb-ondernemers spelen een belangrijke rol in innovatieve activiteiten en versterken de economie. Speciaal voor mkb-ondernemers biedt het ministerie van Economische Zaken instrumenten aan. Zo kan het mkb aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de topsectoren. Iedere topsector kiest welke instrumenten men wil inzetten om het mkb te betrekken. De topsectoren kunnen kiezen uit 5 instrumenten waar het mkb zelf direct gebruik van kan maken:

  • Haalbaarheidsstudies
  • R&D-samenwerkingsprojecten
  • InnovatiePrestatieContracten (IPC’s)
  • Kennisvouchers
  • Mkb kan hooggekwalificeerd personeel inhuren van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven

Daarnaast zijn er 2 instrumenten die TKI’s kunnen inzetten voor het mkb:

  • Netwerkactiviteiten
  • Innovatiemakelaars

Nieuwe call in september 2013

De eerste openstellingsperiode is 1 juli 2013 gesloten. Veel calls waren overvraagd. In enkele calls werden de budgetten niet uitgeput. Het restbudget en eventueel nieuw budget, is nu beschikbaar. De topsectoren hebben de instrumentkeuze aangepast voor de nieuwe call. De indieningsperiode loopt van 25 september tot en met 3 oktober 17.00 uur. Gezien de overvraging van de 1ste call wordt aangeraden de 25ste september de aanvraag in te dienen.

Meer info, ook over de beschikbare budgetten kunt u  hier lezen .