TNO bouwt mobiele algen bioraffinaderij

Samen met de algenkweker“Algae Food and Fuel” gaat TNO een mobiele algen bioraffinaderij bouwen om op een groot aantal locaties waar algen worden gekweekt in te kunnen zetten. Door algen te raffineren tot opgezuiverde grondstoffen kunnen deze als voedingsingrediënten en chemicaliën worden toegepast. Hierdoor kunnen stoffen met een hoge carbon-footprint vervangen worden door ingrediënten die, afkomstig uit algen, duurzamer zijn. De verwachting is dat de opstartfase na het 1e kwartaal van 2014 is afgerond, waarna de installatie bij verschillende algen cultivatie plaatsen zal worden ingezet.

 Door de hoge productiviteit per hectare worden algen al geruime tijd gezien als hét agrarische gewas van de toekomst en vormen daardoor een mogelijk duurzame bron voor de productie van allerlei producten. Helaas worden algen alleen nog op relatief kleine schaal gecultiveerd in verband met de relatief hoge kosten. De cultivatiekosten kunnen echter gecompenseerd worden door de algen ter plekke te raffineren en de ingrediënten op te zuiveren, waardoor er netto een hogere waarde gecreëerd wordt uit de algen. Dit wordt momenteel gedaan binnen het programma “GAIA: Getting Algae Ingredients Applied” van TNO, Sabic, van Wijhe Verf en de Wit Oils.

Doorbraak in Algenindustrie

Door de algencellen met raffinage te openen en vervolgens de grote fracties (met name eiwitten, vetten en koolhydraten) van elkaar te scheiden en op te zuiveren, wordt de waarde van een kilo alg vergroot. De belangrijke uitdaging tijdens de bioraffinage is om de functionaliteiten van de verschillende algeningrediënten te behouden. Dit vereist milde procestechnologie, die geïnstalleerd zal worden in de mobiele raffinaderij. De mobiele installatie bevat naast de technologie om algen open te maken, membraanmodules, extractieapparatuur en een aantal reactorvaten. Er blijft ook nog ruimte beschikbaar om nieuwe doorbraaktechnologieën uit het lab te testen op grotere schaal.

Mobiele algen fabriek

Door de algen op relatief grote schaal (1 kilogram droge stof per uur) op te zuiveren, komen significantie hoeveelheden algeningrediënten beschikbaar. Dat is nodig voor de industriële partijen in het GAIA consortium om de ingrediënten kunnen testen binnen hun huidige productlijn om zodoende niet-duurzame ingrediënten te kunnen vervangen. Voorbeelden van de ingrediënten die geproduceerd zullen worden zijn nutritioneel hoogwaardige eiwitten, olie, omega-3 vetzuren, emulgators, pigmenten, antioxidanten en vezels. Er is binnen het GAIA consortium nog een aantal plekken beschikbaar voor partijen die ook met algen willen omschakelen naar duurzame ingrediënten/producten.

Bron: TNO