Onderzoek naar beperkte inzet van laagwaardige biomassastromen

AgentschapNL heeft Brinkman Consultancy opdracht gegeven te onderzoeken wat de oorzaken zijn voor de beperkte inzet van laagwaardige biomassastromen voor vergisting. Het bureau maakt de resultaten in november bekend. Beleidsmakers en marktpartijen verwachten veel van de bijdrage van vergisting aan het verduurzamen van de Nederlandse energievoorziening. De markt voor vergisting is echter momenteel niet makkelijk. Een belangrijke oorzaak hiervan is de ongunstige prijsstelling van vele voor vergisting aantrekkelijke substraten. Hierdoor is het moeilijk nieuwe vergistingsinstallaties gefinancierd te krijgen en presteren bestaande installaties soms onder de verwachting. 

Oorzaken en aanbevelingen

Het verruimen van de wettelijke mogelijkheden om meer organische reststromen te vergisten moest dit probleem verhelpen, tot nu toe met beperkt resultaat. Blijkbaar is er méér nodig om ervoor te zorgen dat een aantal van de toegestane biomassastromen ook echt op grotere schaal worden ingezet. Behalve de oorzaken voor de beperkte inzet, moet het onderzoek ook aanbevelingen geven over een betere benutting van vergisting.

Vergeten biomassastromen

De te onderzoeken stromen bestaan uit grassen en maaisels en reststromen uit de agrifood sector maar kunnen ook andere ‘vergeten’ stromen betreffen. Bij deze stromen worden de knelpunten onderzocht die de inzet van de biomassastromen in vergisters hinderen. Ook gaat het onderzoek na of en onder welke voorwaarden meer inzet voor vergisting haalbaar en wenselijk is. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en interviews met stakeholders.

Rol GGNL

Groen Gas Nederland is bij dit onderzoek betrokken als deelnemer van de expertgroep die het onderzoek begeleidt. Daarnaast wordt er speciaal voor de partners van GGNL in oktober op het Partnerplatform een presentatie gegeven over dit onderzoek. Hierbij wordt het onderzoek toegelicht en kunnen er wellicht al enkele deelresultaten worden benoemd. Het biedt de partners tevens de kans om mee te denken en relevante informatie aan te dragen welke in het onderzoek kan worden meegenomen.

Resultaten

De definitieve resultaten van het onderzoek worden in november bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens workshops met betrokken partijen in de vergistingsmarkt.

bron: Agentschap NL