Biobased ondernemers samen op zoek naar business kansen

Op donderdag 26 september vond op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom de Biobased Business Development dag plaats. Een praktische middag speciaal georganiseerd voor Biobased ondernemers op zoek naar business kansen.  Verdeeld naar drie hoofdthema’s: Grondstoffen, Conversie en Eindproducten, werden er boosts en pitches gegeven. Dit resulteerde in inspirerende praktijkverhalen van 16 biobased bedrijven. De pitches boden de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen over technische problemen en bijvoorbeeld de zoektocht naar afnemers. De opkomst overtrof de verwachtingen; ruim 140 deelnemers, waaronder meer dan 100 biobased ondernemers.

Inspirerend decor

De Green Chemistry Campus, op het terrein van SABIC, vormde een inspirerend decor voor deze middag waar  biobased ondernemers elkaar informeerden over de voortgang en uitdagingen van hun businesscases. Opvallend was de hoge opkomst van veel bevlogen ondernemers die hard werken aan de transitie naar de biobased economy. Zij werden welkom geheten door Willem Sederel, directeur van de Biobased Delta.

Een van de bedrijven die een pitch gaf, was Depron, die er in geslaagd is om schaaltjes te ontwikkelen op basis van 100% PLA. Als belangrijkste afnemers zien ze de levensmiddelenindustrie. Knelpunt is een te hoge prijs, en daarom brengt men nu een hybride formule (3/4 fossiel en ¼ mais-residu) op de markt. Gediscussieerd wordt over de vraag of de markt al klaar is voor een product waarbij de duurzaamheidsclaim niet zit in de composteerbaarheid van het schaaltje, maar in de besparing van fossiele grondstoffen en CO2 reductie.

Green Chemistry Campus


De boosts werden onder meer gegeven door bedrijven die op de Green Chemistry gevestigd zijn. Progression Industry is een jonge onderneming die zich richt op de ontwikkeling van CyclOx, een nieuwe soort laagroetende dieselbrandstof, uitgevonden door de vakgroep Verbrandingstechnologie van de Faculteit Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven. Ondernemer Michael Boot van Progression Industry promoveerde op dit onderwerp. Hij ziet goede toepassingsmogelijkheden. “Op termijn kan CyclOx op commercieel interessante wijze uit biomassa worden gemaakt”. Biodiesel CyclOx wordt geproduceerd uit het plantenmateriaal lignine, een afvalstroom bij de productie van papier en ethanol. Het is vooral interessant voor toepassing binnen de scheepvaartsector, omdat voor met name vaart op open zee nog geen duurzame alternatieven zijn. Onlangs ontving Progression Industry een order van Maersk, de grootste rederij ter wereld voor de jaarlijkse levering van 50.000 ton CyclOx.

Mobiele bio-raffinaderij

Het jonge bedrijf Nettenergy heeft een manier ontwikkeld om groene bouwstenen op locatie uit biomassa te halen: de PyroFlash installatie. Hierbij worden houtsnippers in een zuurstofloze omgeving opgewarmd tot temperaturen tussen de 350 en 500 graden Celsius. Deze technologie geeft simultaan in enkele minuten een breed en volwaardig productenspectrum: biokolen, houtazijn en bio-olie. Omdat het een mobiele bio-raffinaderij betreft, is er besparing op transport en vermijdt het milieubelasting. Het afval waarvoor moest worden betaald, levert nu juist geld op! Ook geeft de tweede generatie bio-olie potentie voor de chemie, door de aromatische verbindingen eruit te halen en in te zetten als biobased chemicaliën.

Biobased Delta

Diverse Westbrabantse organisaties ondersteunden de Biobased Business Development Dag. Zo werden de pitches begeleid door Syntens en presenteerde de Kamer van Koophandel de portal www.biobaseddelta.nl.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant was als organisator betrokken  bij de Biobased Business Development Dag. Freek van de Heuvel, hoofd Business Development van REWIN kan tevreden terugkijken. “Onze belangrijkste doelstelling voor deze middag was, naast kennisoverdracht, om biobased bedrijven inspiratie en nieuwe ideeën te laten opdoen en hen gelegenheid te bieden om contacten te leggen en samenwerkingspartners te vinden. En dat is dus uitstekend gelukt!” REWIN brengt de bedrijven samen en betrekt daar kennisinstellingen bij zodat er clusters kunnen ontstaan waarin de nieuwe ideeën omgezet kunnen worden in business cases.