Attero klimt op de biobased waardepiramide

Afvalverwerker Attero verwerkt jaarlijks 3,4 miljoen ton afval, afkomstig van bedrijven en de huishoudens van ruim 6 miljoen Nederlanders. Dit afval wendt Attero zoveel mogelijk aan voor duurzame doeleinden, zoals recycling en de productie van groen gas en groene elektriciteit. Met oog op een biobased economy blijft Attero zoeken naar nieuwe toepassingen. ‘We willen maximale waarde halen uit reststromen.’
Carlijn Lahaye is als projectontwikkelaar bij Attero nauw betrokken bij groen gas en biogasprojecten. ‘Afval is een mooie bron voor gasproductie omdat je dan geen voedsel voor mensen of dieren verbruikt. Het is een reststroom, dat vinden we belangrijk. Behalve het ontwikkelen van de productie van groen gas, streven we er vooral naar om hoger op de biobased waardepiramide komen.’

Methaangas

In Tilburg produceert Attero al sinds 1987 groen gas. Lahaye: ‘Toen was het al wettelijk verplicht om vrijkomend methaangas op stortplaatsen op te vangen en in ieder geval om te zetten naar CO2. Methaan is namelijk nog 25 keer schadelijker dan CO2. Omzetten kan al door het gas simpelweg te verbranden, maar veel stortplaatsen hebben een warmtekrachtkoppeling die elektriciteit opwekt uit het gas. Hierbij gaat wel veel warmte verloren; zelfs een heel goede WKK heeft een rendement van maar 40 procent.’

Gasopwerking

Het gasopwerkingsproces kost ook energie, maar is veel efficiënter dan een WKK. De installatie uit 1987, die CO2 met water uit het gas wast, is nog steeds in bedrijf. Lahaye: ‘Dat is nog steeds een van de meest gebruikte technieken. Je kunt CO2 ook op andere manieren uit het gas halen; met chemicaliën, membranen of drukverschillen, zoals we  bijvoorbeeld in Wijster doen.’ Naast Tilburg en Wijster heeft Attero ook in Groningen en Nuenen installaties staan die biogas omzetten naar groen gas.

Groengashub

In Wijster legt Attero bovendien een groengashub aan; een verzamelleiding waarop boeren uit de omgeving hun biogas kunnen invoeden. Dit gaat naar een centrale installatie in Wijster, die het opwerkt tot groen gas en invoedt in het aardgasnet. Zo krijgen agrariërs afzet voor hun biogas zonder dat ze zelf een kostbare opwerkingsinstallatie hoeven aan te schaffen. Lahaye: ‘Met het biogas kunnen we in de toekomst ook andere dingen doen, zoals het produceren van transportbrandstof bio-lng.’ Agentschap NL ondersteunt het project met  SDE+-subsidie . De hub is in 2014 gereed.

Twee-fasen vergister

In Venlo staat een nieuwe twee-fasen vergister. In reguliere vergisters vindt het proces plaats in één tank, maar in Venlo is ervoor gekozen om de stappen fysiek te scheiden in twee reactoren. In de eerste fase wordt biomassa omgezet in vetzuren, die in de tweede fase worden omgezet naar biogas. Lahaye: ‘Je zou de vetzuren ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken, zoals de productie van bioplastics. Zo ver zijn we nog niet, maar door het proces nu al te scheiden bereiden we ons voor op de toekomst.’

Grondstoffenproductie

Hoewel Attero marktleider is op het gebied van groengasproductie, ligt de langetermijnfocus op grondstoffenproductie. Lahaye: ‘Energie halen uit biomassa is mooi, maar het maken van hoogwaardigere producten als bouwstoffen, meststoffen of zelfs voedsel is nog mooier. We zijn bezig met een project dat reststromen omzet in bouwmaterialen. En we onderzoeken mogelijkheden om basischemicaliën en plastics te produceren uit gft. We zetten in op een biobased economy, maximale waarde halen uit organische reststromen. Hopelijk kunnen we steeds meer omzetten in hernieuwbare grondstoffen en producten.’

Haal meer uit duurzame energie

Zelf duurzame energie opwekken zorgt voor minder afhankelijkheid van fossiele energie én een goed imago. Dit leidt tot meer continuïteit en een lagere energierekening. Denkt u na over investeren in energie uit biomassa, zon, wind, bodem of water? Agentschap NL, uitvoeringsorgaan van het ministerie Economische Zaken, helpt u op weg . Kijk op  www.agentschapnl.nl/duurzameenergie .
Het volledige artikel verscheen eerder in EnergieGids 7/8 2013,  www.energiegids.nl