Grensoverschrijdend Bio4Pack

Bio4Pack is een innovatief bedrijf in biobased verpakkingen. Patrick Gerritsen, directeur van Bio4Pack, over samenwerking met buurlanden, het belang van bioplastics en de huidige situatie in binnen en buitenland.

Bio4Pack werkt grensoverschrijdend, voornamelijk met Duitsland. “Samenwerking is altijd mooi. Je brengt twee partijen bij elkaar die hetzelfde doel hebben”, aldus Gerritsen. Bio4Pack heeft als doel om biobased en composteerbare verpakkingen op de markt te brengen. Partners hebben het doel om producten te verpakken.  “Een mooi voorbeeld daarvan is PG Kaas, een Duitse onderneming die kaas produceert. In dit project zijn we gezamenlijk een kaasverpakking aan het ontwikkelen”. Volgens Gerritsen is de wil om samenwerken belangrijk. “ Als de wil er van beide kanten is, dan kun je gezamenlijk werken aan een mooi eindresultaat. Dat gaat met veel trail en error, en er zijn uitdagingen, maar die uitdagingen ga ik graag aan”.

De hechte samenwerking met Duitsland uit zich vooral in het feit dat Bio4Pack B.V. een Bio4Pack GmbH heeft in het buurland. De reden hiervoor is als volgt: “ We zien dat Nederland zowel als Duitsland de twee landen zijn waar bioplastics het meest voor de hand liggen. Veel andere landen zijn sceptisch over biobased producten. Nederland en Duitsland zijn de landen waar het loopt”. Samenwerking met Duitsland is ook uitdagend door het cultuurverschil. “Duitsers zijn resultaatgericht en kijken naar het uiteindelijke doel. Nederlanders zijn commercieel gericht en kijken welk voordeel het meebrengt. Dit is een groot voordeel”.

Werkgelegenheid

Er zijn veel goede projecten die in andere Europese landen van de grond komen. Zo heeft Italië ervoor gekozen alle draagtassen onder 100 micron van bioplastic dienen te zijn. “Dat zijn stappen in de goede richting. Anders blijf je in de hoek van de niches. Vroeg of laat komen we eraan, want dan zijn er geen andere mogelijkheden meer en moet men overstappen op bioplastics”. Door deze keuze te maken, heeft Italië ook de werkgelegenheid vergroot. Novamont, een grote producent van hernieuwbare  grondstoffen is gevestigd in Italië. “Mensen vergeten dat bioplastics heel veel werkgelegenheid kan verschaffen”, aldus Gerritsen.

Frankrijk gaat per 1 januari 2014 Italië achterna. Nederland volgt helaas nog niet, doordat dit gezien wordt als materiaaldiscriminatie. Maar voor Gerritsen is het duidelijk “ Nederland moet juist dit soort projecten ondersteunen. Laten we niet tegen zijn, maar juist eens  kijken hoe het gaat in Italië om vervolgens daar ons voordeel als Nederland BV te halen en dan die zaken kopiëren die goed gaan in het buitenland”.

Ondanks dat een aantal landen in Europa vooruitstrevend is, zoals België, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen en Duitsland, blijf Nederland voorloper op het gebied van biobased verpakkingen. “Nederland is op het gebied van de biobased economy echt vooruitlopend en vooruitstrevend”.

Dubbel gestraft

Toch zijn er ook nadelen. De regelgeving van beide landen ligt ver uit elkaar, vooral in afvalverordering wordt dit zichtbaar. “In Nederland mogen bioplastics wel bij het GFT afval, maar in Duitsland niet. Ook heeft de stichting Afvalfonds verpakkingen besloten bioplastic verpakkingen welke is voorzien  van het  kiemplantlogo te belasten in het gunstige tarief waar ook papier onder valt.

In Duitsland komt dit bij conventionele plastics terecht, en omdat het soortelijk gewicht van bioplastics in de regel 38% hoge ligt dan conventionele plastics, wordt je in Duitsland eigenlijk dubbel gestraft. Dat maakt het voor Duitsland een stuk minder aantrekkelijk om te beginnen met bioplastics”.

Gerritsen gaat door, “We zijn bezig Europees gezien eenduidigheid te krijgen, zowel in de afvalfase als in regulering. Welk logo moet erop, mag het wel of niet in de GFT bak”. Maar dit is niet het enige probleem: “Om een recyclesysteem op te zetten voor bijvoorbeeld PLA moet er een bepaald volume zijn om dit te verwezenlijken. Er heerst nog ontzettend veel angst bij brandowners om grootschalig te beginnen met bioplastics. Daardoor wordt het een kip-of-het-ei verhaal”. Gerritsen pleit voor een haalbare regulering: “Het zou mooi zijn als alle bioproducten in bioplastic verpakkingen verpakt moeten worden. Hierdoor haal je de eerste barrières weg”.

Nederland het voortouw

De ontwikkeling in de bioplastic verpakkingen gaat razend snel en er is al ontzettend veel  mogelijk: “We kunnen 80 procent van de verpakkingen direct overzetten op bioplastic verpakkingen. Sommigen tegen een geringe meerprijs, en sommigen tegen de huidige kostprijs. Een prachtig voorbeeld hiervan: wij kunnen een vleesverpakking een-op-een overzetten tegen nagenoeg de huidige kostprijs, en ook nog functionele voordelen heeft. Het vlees blijft langer rood en er ontstaat geen overdruk in de verpakking”. De laatste jaren zijn de barrière eigenschappen van bioplastics aanzienlijk verbeterd waardoor we andere markten kunnen bedienen.

Nu moet er een doorbraak plaatsvinden. “Het moment dat een partij overgaat om op grote schaal biobased verpakkingen te gebruiken komt steeds dichterbij en dan zal het heel snel kunnen gaan met bioplastics, binnen Nederland en binnen Europa. Ik denk dat voor Nederland een hele mooie taak is weggelegd om dit voortouw te nemen”.

Om als Nederland dit voortouw te nemen zullen, consumenten, brandowners en overheid samen moeten vallen.  “Alle partijen zullen iets moeten gaan doen. De consument zal de vraag moeten creëren, de Brandowner zal zijn commerciële winst terug moeten gaan zetten naar milieuwinst en de overheid zou meer kunnen gaan doen in het ondersteuning doormiddel van belasting en recycling en het wegnemen van angst bij de maatschappij”.

De voordelen van bioplastics ten opzichte van CO2 reductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn groot. “Het uitgangspunt moet anders worden. Het moet niet meer prijs gebaseerd zijn. Duurzaamheid moet vanzelfsprekend zijn. Als mensen overgaan op PLA verpakkingen in plaats van PET scheelt dat 60% CO2 uitstoot”. We hebben geen tijd meer voor discussies, binnen Europa niet en binnen Nederland niet. “Vroeg of laat gaat het gebeuren. We moeten niet kijken naar onmogelijkheden maar juist naar mogelijkheden die de bioplastic industrie biedt. Het is vijf voor twaalf”.

Meer informatie over Bio4Pack: www.bio4pack.com en p.gerritsen@bio4pack.com