Aankondiging BestF2 Joint Call

In bijgaand voorstel Early market engagement_BESTF2_general  worden Industrie en wetenschappelijke organisaties opgeroepen hun interesse in de BestF2 Joint Call aan te geven. Het ERANET Bioenergy richt zich op het ontwikkelen van schone en efficiënte bioraffinage en bioenergie technologieën en toepassingen. De biobased economy is een speerpunt in het Nederlands beleid voor de circulaire economie. Het gaat hierbij om het aanpakken van de ‘grand challenges’ van met name ‘securing supplies of raw materials’, ‘securing energy supplies’, ‘materials- and energy-efficient georganiseerd via AgentschapNL.

AgentschapNL is samen met FNR uit Duitsland coördinator van ERANET Bioenergy en wordt hiervoor betaald door de partners in ERANET Bioenergy. Vanuit een consortium met diverse landen is het BESTF-voorstel opgesteld (BioEnergy Sustiaining The Future). Vanuit dit voorstel is er in 2012 een call geopend voor voorstellen door onderzoekers en marktpartijen. Naar verwachting wordt een volgende call december 2013 geopend. Zie ook de website van BestF2 .

Nederland

Nederland doet mee aan BESTF2, dat momenteel gecontracteerd wordt. Het gaat om een bijdrage vanuit de EC voor een aantal samenwerkende Ministeries en Agentschappen uit Duitsland, UK, Energie 5 Zweden, Finland, Spanje, en Zwitersland. Totaal komt er vanuit de overheden ongeveer M€ 30 voor een gezamenlijk R&D programma beschikbaar, waarvan de EU M€ 10 voor haar rekening neemt (een top-up van 50% bovenop de bijdrage van de lidstaten). TKI-BBE en AgentschapNL vragen een benodigd bedrag van M€ 2,5 aan als bijdrage van Nederland in dit EU-programma.

Externe partners: Betrokkenheid van het bedrijfsleven met een eigen inbreng is een voorwaarde bij de aanvraagrondes. Partijen die kunnen aanvragen in calls: alle instellingen in het Hoger Onderwijs (universiteiten plus HBO), TNO, DLO, ECN, en bedrijven.
Budget NWO: M€ 1,75.