Tien Europese topregio ’s bundelen krachten voor industrieel beleid

Tien Europese topregio’s, waaronder Zuidoost-Nederland, hebben op vrijdag 8 november in Brussel het “Vanguard Initiatief” gepresenteerd. De regio’s willen met hun slimme specialisaties een bijdrage leveren aan het Europese industriebeleid. Dat onderwerp staat op de agenda van de Europese Raad in februari 2014. De regio’s bieden daar hun boodschap officieel aan. “Biogebaseerde industrieën” is daarbinnen een prioritaire domein.

De startconferentie op 8 november stond helemaal in het teken van slimme specialisatie als instrument voor groei en werkgelegenheid. De bijeenkomst was georganiseerd door de Europese Commissie en Vlaanderen, in samenwerking met de commissie voor regionaal beleid van het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s.

De Vlaamse minister-president Kris Peeters is een van de initiatiefnemers. Hij wil dat Vlaanderen samen met andere Europese industriële topregio’s een prominente rol speelt in het Europese industriebeleid. Naast Vlaanderen zijn Baskenland, Lombardije, Matopolska, Noordrijn-Westfalen, Skåne regio, Tampere regio, Schotland, Wallonië en Zuidoost-Nederland vertegenwoordigd. Andere regio’s zullen de komende maanden bij deze groep van Europese koplopers aansluiten.

Tijdens de conferentie waren er toespraken van onder andere Herman Van Rompuy (voorzitter Europese Raad) en Eurocommissarissen Johannes Hahn (regionaal beleid) en Maire Geoghegan Quinn (onderzoek). Van Rompuy benadrukte onder andere de belangrijke rol van overheden in regionale investeringen en industriebeleid. Hahn zei dat elke euro Europees geld strategisch uitgegeven moet worden. “Cohesiebeleid is het nieuwe groeibeleid”, aldus Hahn. De Vlaamse minister-president Peeters verwees in zijn presentatie naar het belang van grensoverschrijdende samenwerking met Nederland en Duitsland.

Bio-economie

Een van de vier workshops stond in het teken van de bio-economie. Namens de Biobased Delta maakte Willem Sederel inzichtelijk wat de kansen zijn van het megacluster Zuidwest-Nederland, Vlaanderen en Noordrijn Westfalen.

Rode draad in het zogenoemde Vanguard Initiatief van de tien Europese topregio’s zijn de slimme specialisatie strategieën die de regio’s moeten opstellen in het kader van de nieuwe Europese programma’s 2014-2020. De Europese Commissie moet ongeveer 160 van zulke strategieën beoordelen. Zuid-Nederland (OP Zuid) kreeg vorige maand al publiekelijk complimenten van de Europese Commissie voor de strategie, die in de regio leidend wordt voor investeringen in de komende jaren.

Toekomst van de industrie in Europa

De ‘Vanguard’-regio’s gaan nog een stapje verder. In een gezamenlijke verklaring, bestemd voor de staats- en regeringsleiders van de 28 lidstaten, beloven zij hun steentje bij te dragen aan economische groei en de toekomst van de industrie in Europa:

– Enerzijds moet deze nieuwe groei bouwen op een echte bottom-up dynamiek inzake innovatie en ondernemerschap in ecosystemen op regionaal vlak.

– Anderzijds is er nood aan politiek leiderschap om de gemeenschappelijke doelen te formuleren die een antwoord moeten bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en om oplossingen te vinden die nieuwe industriële activiteiten teweegbrengen.

Op basis hiervan wil de ‘Vanguard’ groep dat via slimme specialisatie ondernemerschap wordt aangemoedigd in een aantal prioritaire domeinen, zoals:

– biogebaseerde industrieën;
– geavanceerde productie- en sleuteltechnologieën;
– duurzaam bouwen;
– milieuvriendelijke voertuigen;
– smart grids; en
– gezondheidszorg.

Slimme specialisatie in deze gemeenschappelijke prioriteiten kan volgens de ‘Vanguard’ groep een nieuwe golf van investeringen teweeg brengen in deze opkomende industrieën, bijdragen tot het herstellen van het vertrouwen en tot de ontwikkeling van een groeidynamiek in Europa.

Door:

Bert Schampers, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

Europese Commissie, ‘Innovatiepotentieel voor groei benutten: commissaris Hahn zet EU-regio’s aan tot actie’, 8-11-2013
Persmededeling van het kabinet van de Minister-President van de Vlaamse regering, ‘
10 Europese topregio’s lanceren Vanguard Initiative om te wegen op de Europese Raad en het industrieel beleid’, 8-11-2013
De Tijd, ‘Peeters wil Europees industrieel beleid inkleuren’, 8-11-2013
Europese Raad, Keynote speech Herman van Rompuy, 8-11-2013
Europese Commissie, The Kingdom of Smart