Mister Biobased Economy Roel Bol geeft stokje over aan Jan Nieuwenhuis

Roel Bol, ook wel the ‘founding father’ van de Biobased Economy genoemd, zal per 1 januari zijn positie doorgeven aan Jan Nieuwenhuis, huidig plaatsvervangend directeur van Innovatie en Kennis.

Roel Bol zal per 1 januari 2014 benoemd worden tot Speciale Vertegenwoordiger Groene Groei (Special Envoy Green Growth). In deze rol wordt Bol verantwoordelijk om de externe netwerkrol, waarmee hij en de programmadirectie het thema Biobased Economy zo succesvol op de kaart hebben gezet, te verbreden naar andere terreinen op het gebied van de groene groei, zowel nationaal als Europees/internationaal. Een interessante nieuwe uitdaging voor Bol, die de afgelopen 10 jaar zich onvermoeibaar heeft ingezet voor de Biobased Economy.

Hij heeft geholpen het thema Biobased Economy hoog op de agenda te zetten bij betrokken bedrijven, wetenschappers en NGO’s. Ook politiek scoort het onderwerp goed, zo kreeg Biobased Economy een duidelijke plek in het regeerakkoord. Door samenwerking te zoeken met zes ministeries, kreeg Bol het voor elkaar dat de Biobased Economy meer werd dan een thema. Enerzijds heeft hij volgens collega’s een ‘eigen visie’, is ‘slim’, ‘weet hoe de hazen lopen en heeft een grote kennis van zaken’. Anderzijds heeft hij een ‘indrukwekkend netwerk’ en staat ook open voor dit netwerk door ‘verbindingen te leggen’ en ‘vertrouwen in ideeën en de kracht van betrokken partijen’ te stellen. Door zijn aansprekende toekomstvisie heeft hij andere mensen enthousiast gekregen voor de Biobased Economy. De afgelopen jaren heeft hij, samen met de programma directie Biobased Economy, een sterk netwerk op de kaart gezet door te luisteren en bereid te zijn de visie aan te passen aan nieuwe inzichten. “Hij weet tegelijkertijd zijn doelen goed te verbinden met de departementale en politieke werkelijkheid van het moment. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het smeden van nieuwe coalities en het organiseren van nieuwe verbindingen”, aldus Public Mission (www.pm.nl).

Als Speciaal Vertegenwoordiger Groene Groei blijft Biobased Economy een belangrijk onderwerp voor Bol. Gelukkig hoeven we daarom geen afscheid te nemen, maar is dit eerder een ‘tot ziens’.

In januari 2014 volgt een dubbel interview met de nieuwe directeur Biobased Economy, Jan Nieuwenhuis en Karin Weustink, huidig plaatsvervangend directeur Biobased Economy, die in de afgelopen tijd onmisbaar is geworden voor de Biobased Economy en onverminderd zichtbaar zal blijven binnen dit thema.

Foto’s : WUR en BRBS Recycling