Laatste mogelijkheid voor aanmelding bijeenkomst TKI BBE 3 December

De TKI-BBE nodigt u uit om sector- en domein-overschrijdend over de HCA agenda na te denken op 3 december 2013 in het Orpheus Theater in Apeldoorn. Deze bijeenkomst vindt plaats voor de netwerkbijeenkomst Biobased Economy Nederland Oost. Het  programma TKI BBE seminar vindt u hierbij.

De TKI-BBE heeft vanaf haar ontstaan het werken over sectorale grenzen heen als uitdaging gezien. Het gaat daarbij in eerste instantie om de grenzen tussen de sectoren agrofood, chemie, tuinbouw en energie maar eigenlijk is het spectrum nog breder.
Het ligt gezien het voorgaande voor de hand dat de TKI-BBE ook voor wat betreft de HCA agenda de voorkeur heeft voor samenwerking over sectorale grenzen heen. Het gaat daarbij niet alleen om het overschrijden van grenzen tussen economische sectoren maar ook om het overschrijden van de grenzen tussen verschillende domeinen van kennisoverdracht: formeel, niet-formeel en informeel. Met formeel wordt bedoeld het onderwijs, met niet-formeel leren in de context van de beroepsuitoefening en met informeel het kennis opdoen als geïnteresseerde burger via verschillende media. Gebruik van ICT maakt het mogelijk om kennisoverdracht op al deze terreinen innovatief te benaderen.

Kennisoverdracht

Na een introductie op wat in deze context het ‘HCA punt op de horizon’ zou kunnen zijn volgen een aantal ‘korte presentaties met aansprekende voorbeelden van zowel kennis-vragende partijen als kennis-aanbiedende partijen waarna de ochtend wordt afgesloten met een reflectie waarin we gezamenlijk de contouren van de ‘HCA punt op de horizon’ wat scherper kunnen neerzetten.
De bijeenkomst richt zich op mensen bij bedrijven, onderwijs instellingen en andere instellingen die bezig zijn met kennisoverdracht.

Aanmelden

Als u hieraan deel wilt nemen kunt u zich aanmelden bij via het emailadres: s.buchanan@minez.nl. Een bevestiging en definitief programma krijgt u voorafgaande aan de bijeenkomst toegestuurd.
Meer informatie kunt u krijgen bij Peter Besseling p.a.m.besseling@minez.nl

Dinsdag 3 december 2013
Locatie: Orpheus Theater Apeldoorn Tijd: 9:30 uur – 12:30 uur
Let op: als u ook ’s middags aan de netwerkbijeenkomst deel wilt nemen moet u zich daarvoor apart aanmelden via:
www.biobasedeconomy.nl/2013/11/01/netwerkbijeenkomst-biobased-economy-biobased-ondernemerschap-in-oost-nederland/