Strategie voor een groene samenleving

3 December is een nieuw boek van de Wetenschappelijke en Technologische Commissie Biobased economy gepubliceerd. Nederland moet zich ten volle richten op haar sterkste economische activiteiten in de biobased economy, te weten Agro & Food en Chemie & Materialen. Met de focus niet op energie, maar op nieuwe materialen uit plantaardige grondstoffen. Dat is het gebied waarop innovatie de grootste mogelijkheden zal bieden en waarop Nederland een voorsprong kan nemen, gebaseerd op de goede uitgangspositie die we nu al hebben. Dat zal een grote inspanning vergen van alle partijen: bedrijfsleven, agrosector, MKB en grotere bedrijven voor innovatie en productie, de overheid voor stimulering en aanpassing van het wettelijke kader,  de  onderwijswereld voor het opleiden van de nieuwe generatie  en het klaar maken voor de groene economie en  de kennisinstellingen  voor de wetenschappelijke vernieuwing en onderbouwing. Tegelijkertijd zal de maatschappij steeds meer (moeten) opschuiven in de richting van een groene samenleving. Op die manier kunnen wij een groen en duurzaam en tegelijkertijd economisch welvarend land worden.

Strategie voor een groene samenleving

Dat schrijft de Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de Biobased economy in haar nieuwste boek ‘strategie voor een groene samenleving’. Het boek is op 3 december op de netwerkbijeenkomst in Apeldoorn aangeboden door de voorzitter van de commissie Vinus Zachariasse aan Roel Bol, directeur van de Programmadirectie biobased economy.

Het eerste rapport ‘Naar groene chemie en groene materialen’ (april 2011) gaf al dezelfde richting aan: focus op landbouw en chemie en niet primair op energie. Deze richting  wordt  in dit tweede rapport verder versterkt en uitgewerkt met veel praktische voorbeelden. Het geheel vormt een vernieuwde Kennis- en Innovatie Agenda voor de biobasedeconomy in de komende jaren.

Kennis- en Innovatie Agenda

De ontwikkeling naar de biobasedeconomy gaat, zeker in het bedrijfsleven, sneller dan we tot nu toe dachten, zegt de WTC. Aangedreven door een voorkeur van consumenten voor ‘groene’ producten.  De overheid, nationaal en vooral ook regionaal, kan daar samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen op inspelen in het kader van het topsectoren beleid. Er is grote behoefte aan gericht groen-technisch onderwijs en vervolg-opleidingen, meent de WTC. Verheugend is de rol die Europa wil gaan spelen. Vooral in het biobased onderzoek waarin onze landen toch al sterk waren. Het nieuw geformuleerde gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid geeft niet specifiek aandacht aan de ontwikkeling van een biobasedeconomy, maar staat deze ontwikkeling  ook niet in de weg.

Nederland moet een extra inspanning plegen om haargoede uitgangspositie ook daadwerkelijk te benutten. Andere landen zetten inmiddels duidelijker dan Nederland in op de biobasedeconomy. Maar de WTC meent dat er een ‘window of opportunity’ is voor het beleid en bedrijfsleven en beveelt aan de Nederlandse economie met kracht in die richting te ontwikkelen.

Download

Het boek Strategie voor een Groene Samenleving  kunt u hier downloaden. Klik hier  voor een printvriendelijke versie.