Nieuws
Agenda

Tv-programma ZAAAMspraak over BioBased Economy in Holland Rijnland

Medicijnen tegen dementie uit bloembollen. Duurzame dozen van tomatenstengels. Vissenpoep omzetten in voedingsstoffen. Dit zijn enkelen van de vele voorbeelden van een Biobased Economy in de regio Holland Rijnland.

Biobased Economy

Hoe kan een Biobased Economy bijdragen aan economische groei, werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving? De Kamer van Koophandel, samen met 15 gemeenten in Holland Rijnland laten dit zien in het tv-programma BioBased Economy Holland Rijnland op Unity TV, onder leiding van een van de meest veelzijdige zakenvrouwen van dit moment, Yolanda Eijgenstein. Ondernemers, wetenschappers en politici vertellen waarom zij inzetten op een Biobased Economy en wat zij hiervoor doen.

Tv-programma in drie delen

De drie TV uitzendingen zijn te zien van 20 december tot en met 9 januari 2014 op Unity TV. Deze zender is te ontvangen in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest. Via Ziggo digitaal kanaal 40 of analoog op kanaal 45. Elke aflevering wordt daar een week lang, vijf keer per dag herhaald. Daarna zijn de uitzendingen te zien op de site van Unity TV (http://www.unitytv.nl) via YouTube en de websites van Holland Rijnland, Kamer van Koophandel, gemeente Oegstgeest en gemeente Leiden.

Biobased Holland Rijnland zorgt voor samenwerking

Een Biobased Economy is een economie die draait op groene grondstoffen in plaats van fossiele brandstoffen. Binnen een Biobased Economy worden natuurlijke grondstoffen optimaal gebruikt en het economisch en maatschappelijk rendement wordt maximaal benut. Voor de ontwikkeling van deze economie is samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden van groot belang. Een Biobased Economy past bij de economie in Holland Rijnland. Denk hierbij aan Leiden Bio Science Park, de Greenports en de agrarische bedrijven in het Groene Hart. De samenwerkende gemeenten zetten hiermee in op het beter economisch benutten van groene grondstoffen, bijvoorbeeld ongebruikte reststoffen, meer regionale werkgelegenheid en een gezondere omgeving.

De regio Holland Rijnland stimuleert de Biobased Economy door partijen bij elkaar te brengen, bijeenkomsten te organiseren en partijen te stimuleren, ontwikkelen en ondersteunen bij het inspelen op beleidsmatige kansen die zich voordoen bij provincie, Rijk of Brussel. De kracht van een Biobased Economy komt vanuit het bedrijfsleven en vanuit de kennisinstellingen.

 Extra details

Thema’s en tafelgasten 3 ZAAAMspraak afleveringen:

De eerste uitzending gaat over het organiseren en verbinden van ideeën en partijen binnen een BioBased Economy. In deze aflevering zijn te gast:

 • Rinke Zonneveld (directeur Regionaal Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel)
 • Barbara Gravendeel (lector Biodiversiteit Naturalis/Hogeschool Leiden)
 • Xavier Weenink (innovatie adviseur Syntens / Go BIO!)
 • Hans de Nobel (hoofd Research&Development DuPont Industrial)

In de tweede aflevering wordt ingegaan op de commerciële toepassing van plantenstoffen. Hiervoor zijn in gesprek:

 • Ondernemer Marco van Noort (Marco van Noort Breeding)
 • Leon Mur (directeur Kenniscentrum Plantstoffen)
 • Jan Uit den Boogaard (Portefeuillehouder Economische Zaken Holland Rijnland)
 • Peter Klinkhamer (Hoogleraar Evolutionaire Plantecologie Universiteit Leiden)

In de derde aflevering wordt gekeken naar de natuurlijke economie van stad en platteland. Hiervoor zijn te gast:

 • Sven Thorissen (strategisch adviseur Ruimte Ordening gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Walter Zondervan (De Groene Liefde Aquaponics)
 • Wim Lexmond (eigenaar/directeur Wagro)
 • Frank Lenssink(directeur/innovatiemanager Veenweiden Innovatie Centrum)