Prof. dr. André Faaij aangesteld als wetenschappelijk directeur Energy Academy Europe

De stichting Energy Academy Europe zal prof. dr. André Faaij per 1 april 2014 aanstellen als wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe (EAE). De heer André Faaij zal de dagelijkse leiding samen met de zakelijk directeur de heer Bert Wiersema op zich nemen.

Als wetenschappelijk directeur is de heer Faaij het internationale boegbeeld van de EAE. Van uit die rol is Faaij verantwoordelijk voor het verdiepen en ontwikkelen van de strategie op het gebied van energie onderwijs, ‐onderzoek en ‐innovatie. Daaronder valt het initiëren van strategische samenwerking met (nieuwe) partners uit het bedrijfsleven, de academische wereld en uit overige researchcentra. Het verder uitbouwen van de internationale positie van de Energy Academy is daarbij een belangrijke prioriteit. De positie als wetenschappelijk directeur EAE wordt gecombineerd met een te installeren vernoemde leerstoel (distinguished chair).

Achtergrond

André Faaij is momenteel professor Energie Systeem Analyse, wetenschappelijk directeur van het Copernicus Institute en hoofd van de afdeling Energy & Resources aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft een master in scheikunde en milieuwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en heeft hier ook zijn PhD behaald.

André Faaij is een invloedrijk onderzoeker en heeft expertise op een breed terrein, o.a. op biobased economy, duurzame energie, , transport en alternatieve brandstoffen, CO2‐afvang en ‐opslag, modellering en scenario‐analyse van energiesystemen,technologisch leren en innovatie in energiesystemen en energiebeleid.

Hij is adviseur voor de Europese Commissie, de VN, overheden, het bedrijfsleven en NGO’s. Hij is benoemd tot ‘Young Global Leader’ door het World Economic Forum. Hij is (mede‐)auteur van meer dan vijfhonderd publicaties en kwalificeert zich als ‘’highly cited scientist’’ (mondiale top 100 van zijn vakgebied).

Energy Academy Europe (EAE)

De EAE wil in Nederland een internationaal centre of excellence voor energie onderwijs, onderzoek en innovatie realiseren op basis van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, zowel in Nederland als daarbuiten. De EAE beoogt bij te dragen aan de transitie naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De EAE staat open voor alle mensen, organisaties en bedrijven die mee willen werken aan een duurzamere energietoekomst. Meer informatie is te vinden op de EAE‐website (www.energyacademy.org).