€85.000 voor Project Biobased Leiden

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden heeft op 3 december jl. voor het project Biobased Leiden € 85.000 beschikbaar gesteld. Dit project komt voort uit het bredere programma Holland Rijnland Biobased. Daarmee wil het college zowel de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Leiden als de doelstellingen van Leiden als Kennisstad ondersteunen. Fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas zijn nu nog onmisbaar als energiebron en als grondstof voor bijvoorbeeld plastics. Met de Biobased economie wordt een economie bedoeld, waarin energie en grondstoffen uit planten en zonlicht worden verkregen. 

De Universiteit Leiden heeft op dit terrein belangrijke vorderingen geboekt. Het verst gevorderd is het maken van waterstof voor de transportsector met behulp van kunstmatige bladeren. Ook zijn er interessante mogelijkheden om algen te kweken in de waterzuiveringsinstallaties van het Hoogheemraadschap Rijnland. Die algen zijn dan weer bruikbaar als brandstof. Het Mobiliteitscentrum Haagweg heeft belangstelling voor het toepassen van deze brandstoffen. Met de bijdrage van de gemeente Leiden wordt het mogelijk deze projecten met vele bedrijven en de TU Delft een stap verder te brengen door te bewijzen dat het werkt. Vervolgens zou met bijdragen van bedrijfsleven en de Europese Unie een grote proefopstelling kunnen worden gebouwd. Documenten besluitvorming: http://bit.ly/1f23uc0.

Bron: Holland Rijnland

Foto: www.zuid-holland.nl