Programma Holland Rijnland Biobased

In Europa, Nederland en de provincie Zuid-Holland wordt groot belang gehecht aan de Biobased Economy. Biobased economy is eigenlijk niet een aparte sector maar draait om de totale transitie naar een nieuwe, groene economie.

Holland Rijnland Biobased

De regio Holland Rijnland zet in op een biobased economy via het programma Holland Rijnland Biobased. Met het Bio Science Park, de Greenports, kennisinstellingen, agrariërs en bedrijfsleven in het Groene Hart zijn binnen de vijftien gemeenten in deze regio alle bouwstenen aanwezig voor een bloeiende biobased economy. Vooral met betrekking tot de hoogwaardige toepassingen van biomassa heeft Holland Rijnland een unieke positie.

Met deze bouwstenen wil Holland Rijnland koploper zijn in de transitie van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een duurzame biobased economy. Een economie waarin wordt ingezet op het beter benutten van biomassa, het verantwoord en optimaal gebruik van ecosystemen en de synergie van de rijkelijk aanwezige kennis en ondernemingskwaliteiten in de regio. Een biobased economy wordt gedragen door ondernemers, onderwijs en overheid, die hun krachten bundelen en kennis delen. Het programma Holland Rijnland brengt partijen bij elkaar, ondersteunt partijen in de moeilijke fase van kennis naar marktoepassingen en kent de juiste weg bij het inspelen op beleidsmatige kansen bij de provincie, het Rijk of Brussel.
Programma Holland Rijnland Biobased 2013. (277 kb) Het programma voor 2014 komt binnenkort beschikbaar.

Voor meer informatie ga naar: www.hollandrijnland.net/bbe