Nieuws
Agenda

Biobased zetmeel kan op olie gebaseerd bindmiddel vervangen

Rijksuniversiteit Groningen – Zetmeel is bij het brede publiek bekend als voedingsbestanddeel, maar er zijn ook veel industriële toepassingen voor. Zetmeel wordt dan meestal aangewend als bindmiddel. Jan Miel onderzocht of het mogelijk is om het in principe hernieuwbare zetmeel te gebruiken om een op olie gebaseerd bindmiddel te vervangen.

Het gaat daarbij om het vervangen van SBR-latex door zetmeel in top-coatings. Papier coatings van hoge kwaliteit worden op basis-papier aangebracht om de visuele eigenschappen te verbeteren. Tot aan de tweede wereldoorlog werden hiervoor natuurlijke bindmiddelen als zetmeel en caseïne gebruikt, maar de op olie gebaseerde, speciaal ontworpen, goedkope synthetische bindmiddelen die na de oorlog werden ontwikkeld bleken superieur aan de natuurlijke bindmiddelen. Tegenwoordig wordt steeds meer van het verloren terrein teruggewonnen. Toenemende olieprijzen en de transitie naar een meer ‘bio-based’ economie zijn hier oorzaken van.

Het te vervangen bindmiddel bestaat voornamelijk uit hydrofobe (waterafstotende) componenten. Tijdens het onderzoek zijn daarom verschillende hydrofobe functionele groepen geïntroduceerd in het zetmeel door middel van chemische reacties. Hierdoor veranderen de eigenschappen van het zetmeel, bijvoorbeeld de mate waarin water en zetmeel elkaar aantrekken, maar ook de viscositeit (stroperigheid) van het in water opgeloste zetmeel. Uiteindelijk is gebleken dat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk is om het synthetische bindmiddel te vervangen door sommige van deze nieuwe zetmeelproducten en toch goede producteigenschappen te krijgen.

Jan Miel voerde zijn onderzoek uit aan het Research Institute of Technology and Management van de RUG. Het werd gefinancierd vanuit het Carbohydrate Competence Centrum.

Door: Rijksuniversiteit Groningen