Oproep meedenken over Biobased Economy beleidstool

Als ondernemer in de Biobased Economy heeft u te maken met het beleid van de overheid. U heeft misschien een vergunning nodig, krijgt wel of juist geen subsidie of misschien merkt u verschil met het beleid in andere landen. Wij, het Ministerie van Economische Zaken, willen graag weten waar u als ondernemer tegenaan loopt binnen de Biobased Economy. Welk beleid belemmert u in het ondernemen? Welke regels zorgen ervoor dat u liever uitwijkt naar het buitenland? Als u het voor het zeggen had, welk beleid zou u dan aanpassen?

We hebben een tool ontwikkeld, speciaal voor ondernemers in de Biobased Economy, waarmee u dit snel en simpel kunt aangeven. We horen graag wat u van de tool vindt! Stellen we de juiste vragen, is het echt snel en simpel, kunt u uw eigen verhaal voldoende kwijt? En natuurlijk willen we ook graag weten of u het aantrekkelijk vindt om via een tool uw feedback op het beleid te geven. Uw input, ook al zit de tool nog in de testfase, wordt meegenomen in de beleidsrichting.

 

Meedoen kan heel simpel via internet en duurt niet langer dan 10 tot 15 minuten. Nadat de deelname is afgerond wordt u gebeld door een beleidsmedewerker voor een korte telefonische evaluatie van de beleidstool.

Heeft u interesse? Mail dan naar M.Molijn@minez.nl en u krijgt de link binnenkort via e-mail toegestuurd.

Wij hopen op uw medewerking.

Namens de programmadirectie Biobased Economy