TKI biobased economy ondersteunt biobased doorbraken

Consortia van bedrijven in de biobased economy weten inmiddels de TKI BBE te vinden. De projecten die de TKI BBE vanuit de topsector energie zal meefinancieren in 2012 en 2013 zijn openbaar gemaakt en hier, zie Overzicht projecten TKI BBE 2012-2013 (2)FS te downloaden.

Topell Energy

Enkele grootschalige projecten hebben inmiddeld de pers gehaald zoals de succesvolle proef van Topell Energy met torrefractie biomassa in de Amercentrale. Het bedrijf BTG start de bouw van een eerste pyrolysefabriek om olie uit hout te maken en het bedrijf Friesland Campina gaat met deze pyrolyseolie de fabriek in Borculo van duurzame stoom voorzien.  Een andere categorie zijn de onderzoeksprojecten uit de tender innovatie. Deze bieden mogelijkheden om innovaties in de energiesector te koppelen aan de chemie en agrosector.

Bioraffinage

Door bioraffinage worden waardevolle componenten uit biomassa gehaald voor veevoeding of chemie en wordt het restproduct goedkoper voor energietoepassingen. Ook blijken innovatieprojecten gericht thermische, chemische of biotechnologische omzettingsprocessen zowel een toepassing te ontwikkelen richting biobrandstoffen als naar chemicaliën. In de consortia is vaak een breed consortium van bedrijven en kennisinstellingen vertegenwoordigd uit de energie, agro en chemiesector. In 2013 is in samenwerking met de TKI gas een tender uitgezet naar biobased economy en groen gas. Hieruit zijn een aantal nieuwe projecten gericht op biogas uit mest uit voort gekomen.