Ambitieuze doelstellingen chemie voor versterking concurrentiekracht en innovatievermogen

Door VNCI: Gerard van Harten, voorzitter Topsector Chemie, heeft op 10 februari het Transitieplan ‘Chemie maakt het verschil!’ ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Het uitgangspunt voor het transitieplan is om de concurrentiekracht van de Nederlandse chemiesector te helpen versterken met een vernieuwd programma voor onderzoek en innovatie dat oplossingen creëert voor maatschappelijke vraagstukken. Van Harten heeft de minister verzocht de benodigde middelen beschikbaar te stellen, zodat de transitie kan worden gerealiseerd.

Doel Transitieplan

De Nederlandse chemie behoort wetenschappelijk en industrieel gezien tot de wereldtop. En als maaksector heeft de chemie een unieke uitgangspositie als het gaat om bijdragen aan welvaart en maatschappij. Sinds enkele jaren staat de concurrentiepositie van de chemie in Nederland echter onder druk door ontwikkelingen op de wereldmarkt.

Om de concurrentiedruk te pareren en op de veranderingen in te spelen heeft de chemiesector in Nederland ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Die moeten de sector enerzijds in staat stellen het innovatievermogen en het verdienvermogen optimaal te benutten en anderzijds positie geven om in te spelen op de geweldige kansen die de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd te bieden hebben.

De transitie van de Nederlandse chemiesector is ook noodzakelijk vanwege de gewijzigde financiering van Technologische Topinstituten per 1 januari 2014. Gezien de vele successen van deze Topinstituten en andere vormen van publiek-private samenwerking is het een gezamenlijke inspanning waard om hun succesfactoren in de nieuwe situatie te behouden.

Transitie 2014-2016

De transitie van de bestaande structuren naar een nieuwe, moderne en dynamische structuur met toekomstgerichte programma’s moet zich voltrekken in de periode 2014-2016. In deze periode en daarna dienen de schaarse financiële middelen dynamisch te worden ingezet om de chemiesector in staat te stellen de kansen telkens daar te kunnen oppakken waar de chemie het verschil kan maken.

Een centrale programmering zal ruimte bieden aan vraag gestuurde initiatieven uit het brede chemieveld en de regio’s in Nederland. De nieuwe structuur maakt ook een betere samenwerking mogelijk met andere topsectoren zoals Agri & Food, Energie, Life Sciences & Health en High Tech Systemen & Materialen en een sector brede ondersteuning van het mkb.

Lees hier het Transitieplan

Meer informatie

Nelo Emerencia, speerpuntmanager Onderwijs en Innovatie, tel. 070 337 87 26, e-mailemerencia@vnci.nl