Nieuws
Agenda

Subsidie voor proefproject INDUGRAS

Het Dagelijks Bestuur van Regio Noord-Veluwe heeft besloten om € 258.736,- subsidie te verlenen aan Indugras Holding B.V. te Putten voor het uitvoeren van een innovatief pilotproject. Het project heeft als doel om een technisch en economisch werkbaar concept te ontwikkelen voor een duurzame verwerking van (regionaal) natuur- en bermgras. “Een prachtig voorbeeld hoe wij als regio via IGEV invulling willen geven aan duurzame innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van groene economie” aldus Jan van den Bosch, lid van het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe (RNV).

Maaisel uit beheer van natuur en landschap

In Nederland komen jaarlijks vele honderdduizenden tonnen natuurgras, bermgras en riet  vrij vanuit het onderhoud van terreinen. Een deel daarvan wordt nuttig gebruikt,  maar ook wordt een gedeelte tegen hoge kosten afgevoerd naar composteerders. Met hoogwaardige verwerking kan de nieuwe techniek daar verandering in brengen. Puttense ondernemer Evert Ruiter en partner TNO hebben namelijk een nieuwe technologie ontwikkeld, waarbij maaisel met oververhitte stoom wordt behandeld. Dit maakt het maaisel goed verteerbaar voor enzymen, hetzij in de koeienmaag (natuurgras als energierijk ruwvoer) hetzij als eerste stap in het gebruik van de cellulose in het maaisel (bermgras als grondstof voor chemie).

Proeven in de praktijk

Evert Ruiter richtte vorig jaar Indugras Holding op, om de technologie in de praktijk verder te verfijnen en naar de markt te brengen. TNO levert daarin als patenthouder een grote inspanning. Met de subsidie van RNV is de financiering van pilotproject INDUGRAS 2 rond. In totaal investeren de projectpartners circa € 800.000 in de ontwikkeling. Hogeschool CAH Vilentum in Dronten voert als partner van Indugras Holding diverse proeven uit, om de kwaliteit en voederwaarde van behandeld maaisel als veevoer aan te tonen.

Regionaal proeftuinproject

Jan van den Bosch: “INDUGRAS is het eerste innovatieve project met regionale proeftuinstatus dat tot uitvoering komt; twee andere projecten van IGEV zijn in ontwikkeling. In de proeftuinprojecten leveren ondernemers, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en de overheid samen een bijdrage om groene innovaties naar de markt te brengen. De focus ligt bij de inzet van lokale en regionale biomassa als groene grondstof en energiebron en bij milieuvriendelijke productieketens. IGEV fungeerde in de afgelopen twee jaar als aanjager van de proeftuinsamenwerkingen”.

IGEV is een programma op initiatief van en gefaciliteerd door Regio Noord-Veluwe -gemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. IGEV is financieel mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

Bron: Regio Noord Veluwe