Nieuw advies Commissie Corbey: dubbeltellingregeling

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa (Cie Corbey)  heeft een  nieuw advies . Afgelopen vrijdag 28 februari bracht de Commissie Corbey op verzoek van de staatssecretaris van IenM advies uit over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen. In het advies spreekt de Commissie Corbey zich uit voor beleid dat stuurt op CO2-reductie en adviseert om te streven naar afschaffing van de bijmengverplichting, inclusief de dubbeltellingregeling.

Dubbeltelling

Nederland heeft de dubbeltelling geïmplementeerd in de Regeling hernieuwbare energie vervoer. Alleen brandstoffen die zijn geproduceerd uit biomassa die niet hoogwaardiger kan worden toegepast, tellen dubbel. Na enige jaren ervaring blijkt dat de dubbeltelling goed werkt voor het beperken van de inzet van voedselgewassen en het verhogen van de CO2-prestatie, maar niet bijdraagt bij aan de gewenste ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen.

Advies

De Commissie Corbey adviseert te streven naar afschaffing van de bijmengverplichting (inclusief de dubbeltellingregeling) in 2017 en daarna over te gaan op CO2-emissiereductie-eisen. Dit geeft de gewenste zekerheid aan de markt, stimuleert de inzet van betere biobrandstoffen, is technologieneutraal en kan bijdragen aan een goed level playing field. Daarnaast doet de Commissie Corbey in het advies aanbevelingen om de dubbeltellingregeling in de periode tot 2017 te verbeteren en innovatie en marktontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen te stimuleren.

Op de website van de Commissie Corbey is het gehele advies, inclusief de aanbiedingsbrief aan de staatssecretaris, te vinden.