Bouw eerste pyrolysefabriek (olie-uit-hout) in Nederland begonnen

Door: Topsectorenergie.nl – Op het terrein van AkzoNobel in Hengelo is begonnen met de bouw van een pyrolysefabriek (olie-uit-hout). De fabriek is eind 2014 gereed en zal vervolgens geleidelijk in bedrijf worden genomen.

Productie en besparing

Wanneer de fabriek volledig in bedrijf is genomen, zal de productiecapaciteit ruim 20 miljoen liter pyrolyse olie per jaar bedragen. Deze hoeveelheid duurzame olie vervangt ruim 12 miljoen kubieke meter aardgas. Dit komt overeen met het jaarlijkse aardgasverbruik van 8.000 huishoudens en een jaarlijkse CO2 besparing van ruim 20.000 ton. Met de bouw van de fabriek wordt voor ongeveer 100 mensjaren werk gecreëerd in Overijssel.

Biomassa omzetten

In het pyrolyseproces wordt biomassa (o.a. houtsnippers) in contact gebracht met heet zand waardoor binnen twee seconden olie, houtskool en gas ontstaan. Dit proces is oorspronkelijk bedacht aan de Universiteit Twente en de afgelopen 20 jaar verder ontwikkeld door BTG BioLiquids BV in Enschede. BTG (leverancier technologie) en Tree Power (duurzame lange termijn investeerder) richtten Empyro BV op om de technologie op commerciële schaal toe te passen. René Venendaal, CEO van BTG: “Deze investering is een zeer belangrijke bouwsteen voor de biobased economy, waarin bio-energie, biobrandstoffen en biomaterialen hand in hand gaan.”

Financiële steun

De realisatie van de pyrolysefabriek is mogelijk gemaakt door financiële toezeggingen van de Europese Commissie (FP7), het Ministerie van Economische Zaken via Topsector Energie-TKI BBE, de provincie Overijssel, het Energiefonds Overijssel en een private investeerder uit Enschede. Met het ontwerpen en bouwen van de fabriek is 19 miljoen Euro gemoeid.

Minister Kamp van Economische Zaken feliciteert Empyro met het project: “De start van bouw van deze innovatieve fabriek laat zien wat er mogelijk is als bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw samenwerken. Mede dankzij de financiële steun van Rijk en Provincie verzilvert het MKB hier de kansen om onze economie op innovatieve wijze te versterken en te verduurzamen. Dat levert veel banen op voor de regio, draagt bij aan de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen en levert een belangrijke bijdrage aan een schonere energieproductie.”

Uitrol

Voor de te produceren pyrolyse-olie is een langjarig afnamecontract getekend met FrieslandCampina. Deze onderneming wil op haar productielocatie in Borculo jaarlijks zo’n 10 miljoen kubieke meter aardgas vervangen door pyrolyse-olie. Zo groeit voor de locatie Borculo het aandeel duurzame energie en vermindert de CO2 – uitstoot met 15%.

Gerhard Muggen, managing director van BTG BioLiquids ziet grote kansen voor uitrol van de technologie buiten Nederland: “Dankzij de steun van de provincie Overijssel, onze overheid en de EU krijgen onze Nederlandse bedrijven en toeleveranciers straks de kans om op deze markten aan te haken.” Vanuit het buitenland is inmiddels belangstelling getoond voor het opzetten van pyrolysefabrieken.

 Meer informatie

Door + foto: Topsector Energie