Congres Biobased Industry 2014 in de Kuip:”Op eigen kracht voortgebracht”;een impressie

Het Biobased Industry 2014 congres ging over de vraag of we in Nederland in staat zijn de opgedane kennis en ambitie voor de biobased economy om weten te zetten naar de ontwikkeling van een grote economie. Wenkende perspectieven werden afgewisseld met belemmerende omstandigheden. Heel gepast vond het congres plaats in de Kuip waar het motto van Feyenoord: op eigen kracht voortgebracht, misschien wel de juiste inspiratie bood.

Uitstekende uitgangssituatie

Want over 1 ding waren alle sprekers het wel eens: de uitgangssituatie van Nederland is uitstekend: goede infrastructuur, kennisinstellingen, aanwezigheid chemische industrie en agro-industrie en uitstekende logistiek. Als inspirerende voorbeelden van een biobased industrie in Nederland werden de ontwikkeling van de PEF technologie van Avantium, het PLA van Corbion Purac en de ontwikkeling in de algenteelt door Tendris Solutions gepresenteerd. Ook op het gebied van energie uit afval en biomassa werden inspirerende voorbeelden genoemd als E.ON op de maasvlakte, Attero en Essent (kleinschalige centrale in Cuyk).

Level Playing Field

Als belangrijke voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van de industrie werden genoemd: het creëren van een level playing field, de beschikbaarheid en prijs van biomassa, betere samenwerking tussen de verschillende sectoren chemie en energie en chemie en  agro en de nabijheid van klanten. Nieuwe fabrieken worden toch vooral in Azie en Noord-Amerika gebouwd omdat die landen volop inzetten op een gunstig vestigingsklimaat voor productielokaties. Ook is daar voldoende biomassa beschikbaar en zijn klanten nabij.

Belangrijk in dit kader is ook de uitwerking van het SER Energieakkoord en wat er gaat gebeuren op het gebied van de beschikbaarheid van de biomassa. De aanwezige sprekers stelden heel duidelijk dat de geformuleerde doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energiebronnen een enorme opgave voor Nederland betekent. En daar waar de energiesector een dwingend financieringsbron heeft (iedereen betaalt mee), geldt dit niet voor de groene chemie. Wellicht kan op de langere termijn ook hiervoor meer ambitie op Europees niveau tot stand worden gebracht.

Overheid

Jan Nieuwenhuis, programmadirecteur Biobased Economy van het Ministerie van Economische Zaken, gaf aan dat de overheid volop mee wil werken aan het creëren van goede randvoorwaarden voor de bedrijven. Zo komt er op korte termijn een analyse van het level playing field naar de Tweede Kamer en ook een brief over de cascadering. Realistische verwachtingen zijn nodig om de ontwikkeling van de BBE verder te brengen. Kansen liggen er bij verdere samenwerking tussen de sectoren: chemie en energie op het gebied van beschikbaarheid van biomassa en cascadering en chemie en agro op het gebied van het telen van gewassen bestemd voor de groene chemie.

Live verslag

De redactie van Agro en Chemie heeft een live verslag gemaakt van het congres: zie www.agro-chemie.nl. De presentaties van het door Management Producties georganiseerde congres komen maandag 31 maart beschikbaar.

Door redactie biobased economy