Voorlichtingsbijeenkomst TKI-subsidies kostprijsreductie bio-energie

Heeft u een vernieuwend project om groen gas te produceren, op te wekken of in te voeren in het net? Heeft u ideeën om de productie van bio-energie goedkoper te maken? Of wilt u onderzoek op deze terreinen in de praktijk brengen? Dan kan de overheid mogelijk financieel bijdragen. De Topsector Energie stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek en ontwikkelingsprojecten en de eerste toepassing van nieuwe technieken voor de productie van bio-energie en groen gas. Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Meld u dan aan voor deze voorlichtingsbijeenkomst.

Doelgroep

Tijdens de bijeenkomst krijgt u alle ins-en outs te horen over  de subsidieregelingen BBE-Kostprijsreductie Elektriciteit en warmte’ en ‘Groen Gas’. De regelingen zijn bedoeld voor samenwerkingsverbanden van ondernemers. Daarnaast kunnen ook kennisinstellingen meedoen, mits ze met minimaal 2 ondernemers samenwerken. De bijeenkomst is bedoeld voor agrarische en industriële bedrijven, onderzoekers en intermediairs. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

Programma

1.    Introductie TKI Gas en TKI Biobased Economy: wat voor projecten zoeken wij?
2.    Toelichting subsidietender Groen Gas: voorwaarden, indieningsprocedure en beoordeling
3.    Toelichting subsidietender Biobased Economy: kostprijsreductie elektriciteit en warmte buy sizegenetics uit biomassa: voorwaarden, indieningsprocedure en beoordeling.
4.    Gelegenheid tot het stellen van vragen
5.    Gelegenheid tot netwerken en kort bespreken van projectideeën met de aanwezige adviseurs van RVO.nl

Waar & Wanneer

Locatie: RVO.nl Utrecht, Domtorenzaal
Adres: Croeselaan 15, Utrecht
Datum: woensdag 16 april
Tijd: van 13:00 – 17:00 uur
Inloop vanaf 12:30 uur

Aanmelden

De capaciteit van de zaal is beperkt. U dient zich daarom vooraf te registreren door een mail te sturen naar energie-innovatie@rvo.nl, onder vermelding van ‘BBE/ Groen Gas voorlichtingsbijeenkomst’.

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk vrijdag 11 april.

Meer informatie

​Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:
Freek Smedema, RVO.nl, T: 088 042 42 42

Innovatiesubsidies voor Duurzame Energie

De topsector Energie stelt subsidies beschikbaar voor innovatieprojecten die bijdragen aan een duurzame en betaalbare Energievoorziening in Nederland. Er zijn ook subsidies beschikbaar voor onder andere wind- en zonne-energie, smart grids en energiebesparing in de gebouwde omgeving en industrie. Bekijk hier het volledige overzicht.