BioSolar Cells nodigt de industrie uit voor een Ronde Tafel

In Plan-One vindt op 13 mei een bijeenkomst plaats georganiseerd door BioSolar Cells (www.biosolarcells.nl) .  Het doel van de bijeenkomst is de industrie te interesseren voor een aantal speerpunten uit het onderzoek en nieuwe consortia te vormen waarmee een en ander de komende jaren verder ontwikkeld kan worden. Ook is het zeer duidelijk de bedoeling de mening van de industrie te krijgen en een beeld te vormen van wat de industrie zou willen met hetgeen er allemaal op de plank ligt.

De uitnodiging is nadrukkelijk gericht aan de industrie; lees meer in bijgaand persbericht: BSC Direct Conversion – Invitation to Industry .