MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 32 miljoen voor innovatie en samenwerking mkb

Op 12 maart 2014 is de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2014 (MIT) in de Staatscourant gepubliceerd. U kunt de publicatie van de MIT-regeling vinden onder officiële bekendmakingen. De MIT is gericht op de 9 topsectoren, inclusief ICT bij HTSM en BBE bij Chemie. Voor elke topsector is € 2 mln beschikbaar. Daarnaast zijn er dit jaar afspraken gemaakt met de provincies Brabant en Limburg die elk budget beschikbaar stellen voor Brabantse en Limburgse projecten binnen de MIT. In het onderstaande budgetoverzicht, onder downloads, vindt u een overzicht van de beschikbare budgetten per instrument per topsector.

Calls 2014

De MIT-regeling wordt in 2014 in twee calls opengesteld voor aanvragen. U als mkb-ondernemer maar 1 aanvraag indienen per kalenderjaar. Bepaal vooraf welke topsector en welk instrument u aan aanvraag indient. U kunt dus niet voor verschillende topsectoren of instrumenten een aanvraag indienen!

15 april – 12 mei

MKB ondernemers kunnen kiezen uit de instrumenten:
  • Haalbaarheidsstudie, InnovatiePrestatieContracten (IPC’s), Kennisvouchers en Inhuur personeel.
TKI’s kunnen kiezen uit de instrumenten:
  • Netwerkactiviteiten en Innovatiemakelaars.
Aanvragen voor bovenstaande instrumenten worden afgehandeld op basis van het ‘first come first serve’ principe. 

3 juni –  22 september

  • R&D samenwerkingsprojecten (MKB).
Aanvragen voor dit instrument worden afgehandeld op basis van een tenderprincipe (beoordeling op basis van criteria).

Aanvullende informatie

U vindt de aanvullende informatie per Topsector (innovatieagenda’s) en per Instrument (aanvraagformulieren en projectformats) vinden op deze website, via het navigatiemenu aan de linkerzijde.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert MKB-innovatiestimulering Topsectoren uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download:

Vragen?

Bel: 088 042 42 42