Duurzame Biomassa Programma’s verspreiden lessen en bevindingen

Het Nederlandse Programma Duurzame Biomassa door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is aan het afbouwen, na meerdere jaren steun aan 40 baanbrekende projecten in biomassa. Nu is er een diepgaan rapport gepubliceerd van de totale bevindingen, geleerde lessen en aanbevelingen voor beleid en de particulieren sector, gerelateerd aan biomassa, biobrandstoffen en de Biobased Economy.

Het rapport is een verzameling van de 40 pilot projecten en aanvullend onderzoek en behandeld deze belangrijke gebieden in verschillende hoofdstukken:

  • de beschikbaarheid van biomassa
  • technologieën en innovatie in conversie
  • stimuleren van duurzame productie van biomassa voor energie doeleinden
  • operationalisering en gebruik van duurzaamheidscriteria
  • het creëren van een haalbare business case
  • de volgende stappen naar het genereren van aanbod uit duurzame biomassa ketens.

Het rapport verzamelt de geleerde lessen van de verschillende pilot projecten en elk hoofdstuk eindigt met een duidelijk afgebakende bevinding en aanbevelingen voor toekomstige beleidsmakers en ondernemers.

Toenemende vraag

Het algemene vooruitzicht van het rapport is de verwachting dat de vraag naar biomassa zal stijgen, voor zowel lokale markten en exportmarkten als voor bestaande toepassingen en voor nieuwe markten in de biobased economy. De toekomstige mogelijkheden voor landen die biomassa importeren om te gebruiken, hangen niet alleen af van de beschikbare duurzame productie potenties, maar ook van de vraag vanuit andere landen.

Meer biomassa

Er moeten meer bronnen van biomassa gevonden worden om de stijging in de beschikbaarheid van betaalbare biomassa in de toekomst te garanderen. De NPSB projecten tonen de noodzaak voor een geïntegreerde aanpak van duurzaamheid (inclusief economische duurzaamheid). Het debat rond duurzaamheid is dynamisch, met stijgende impact (ILUC, carbon schuld, cascadering) die opgekomen is in de afgelopen jaren en nog steeds punten van discussie zijn. Elk afgesproken duurzaamheidskader is onderhevig aan verandering, waarbij duidelijk wordt hoe belangrijk Multi-stakeholder overleg is.

Het ontsluiten van duurzame en betaalbare biomassa, vraagt een transitie in meer efficiënt gebruik van bronnen en het creëren van alternatieve hulpbronnen. De NPSB projecten hebben dit succesvol aangetoond, met verschillende positieve effecten op duurzaamheid. Dit is in het bijzonder het geval voor geïntegreerde duurzame productie modellen met meerdere afzetmarkten, en voor de valorisatie van reststromen en afvalstromen. Deze ‘best practice’ productie systemen bedienen de food-fuel-feed sector goed, en dragen bij aan regionale ontwikkeling en duurzaam gebruik van land. Door efficiënt gebruik van technologieën kunnen de voordelen verder worden geoptimaliseerd.

Transities kosten tijd

De NPSB projecten hebben de mogelijkheden aangetoond om geoptimaliseerde duurzame biomassa productie ketens te creëren. Toch moet men beseffen dat een transitie naar meer duurzame, innovatieve productiemodellen tijd, investeringen en moeite kosten. De lessen uit dit rapport wijzen op de noodzaak van een geïntegreerde aanpak met gecoördineerde actie van meerdere stakeholders. Samengevat presenteert het rapport een zorgvuldige destillatie van verzamelde ervaringen van een breed scala betrokken professionals uit deze baanbrekende tak van de biomassa industrie.

U kunt het rapport hier vinden.