Biobased bedrijven gezocht voor samenwerking met studenten

Het Centre for Entrepreneurship van de Universiteit Utrecht  organiseert voor science studenten een cursus ondernemerschap. Als onderdeel van dit programma verkennen studenten samen met bedrijven een ondernemerschapskans voor een duurzaam (biobased) initiatief en wordt voorts een bedrijfsplan opgesteld.

Bedrijven gezocht

 • Bedrijven die een (bij voorkeur) duurzaam nieuw initiatief willen ontplooien.
 • Initiatieven gericht op het ontwikkelen van de
  – vlaseconomie,
  – urban mining,
  – biobased productie,
  – duurzame energie waaronder groen, gas/biogas.
 • Het is niet noodzakelijk dat er al een idee is. Belangrijker is dat er enthousiasme is een idee te verkennen.
 • Die het leuk vinden om hierbij samen te werken met enthousiaste studenten.
 • Die enige tijd kunnen vrijmaken in de periode tussen 23 september 2014 en 28 januari 2015.

Aangeboden

 • 30 Enthousiaste studenten die samen met bedrijven een duurzaamheidskans en een ondernemerschapskans willen uitwerken
 • 3 Enthousiaste docenten die de studenten met raad en daad willen bijstaan en hen ook de middelen zullen geven om een goed project met een bedrijf te realiseren.

De deelnemers aan de cursus ondernemerschap zijn studenten  die een exacte studie volgen en gekozen hebben om zich te verdiepen in de economische- en bedrijfsaspecten van de bedrijven waarin ze later zullen gaan functioneren. Daarnaast nemen studenten deel die hun master geheel richten op bedrijfskunde.

Over de cursus

De cursus ondernemerschap betreft een brede cursus. Het gaat om alle vormen van ondernemerschap. Tegelijk vragen we aan de studenten zich rekenschap te geven van de  maatschappelijke rol die ondernemers spelen. De cursus is gericht op de volgende thema’s:

 • duurzaam ondernemerschap, in brede zin waaronder: de vlaseconomie, urban mining, urban farming, duurzame energie waaronder groen en biogas;
 • een innovatie binnen de gezondheidszorg/de medische hoek.

Duurzaamheid en gezondheidszorg

De huidige manier van leven is niet toekomstbestendig. Innovatieve productietechnieken, diensten, organisatievormen en business modellen zijn nodig om een duurzame samenleving te realiseren. Ondernemerschap speelt hierin een cruciale rol. Het ondernemerschapstalent dat binnen bedrijven aanwezig is – van gevestigde grote bedrijven tot start ups- is nodig om op een rendabele wijze de maatschappelijke vraagstukken een stapje dichter bij een oplossing te brengen.

Het komt er niet alleen op aan dat je als ondernemer voldoende inkomsten weet te genereren om de kosten te dekken en een vergoeding over te houden voor het genomen risico. Het gaat er ook om dat je per saldo een positieve impact op de samenleving moet hebben om je ‘licence to operate’ te verdienen. Elke bedrijf dat energie en grondstoffen gebruikt heeft te maken met het klimaatprobleem en de uitputting van de grondstoffen. Ondernemerschap speelt een grote rol bij het vertalen van deze maatschappelijke opgave in bedrijfskansen voor ondernemingen.

Programma

Bedrijven die willen participeren wordt gevraagd om:

 • Deel te nemen aan de match making bijeenkomst op 23 september 2014 van 9 tot 13 uur te Utrecht.
 • Enkele tussentijdse gesprekken met uw team in de periode tussen 23 september en 28 januari 2015. De studenten brengen samen met u uw bedrijf in kaart, werken een duurzaamheidskans/ ondernemerschapskans in de gezondheidszorg uit en ontwikkelen een business model en business plan voor die kans. De studenten maken hierbij gebruik van het Business Model Canvas.
 • Deel te nemen aan de brainstorm-bijeenkomst op 12 januari 2015 van 13 uur tot 17 uur.
 • Deel te nemen aan de slotbijeenkomst op 28 januari 2015 van 13 uur tot 17 uur.

Docenten

De docenten van de cursus zijn:

 • Drs. Malgorzatta Iwanczuk-Prost MSc.Ma. specialist ondernemerschap en innovatie,
 • ir. Jan Klingen: ondernemerschapspecialist,
 • dr. Johan Wempe: specialist duurzaamheid en ondernemerschap.
 • Het programma wordt georganiseerd door prof. dr. Frank Verbeeten.

Engels en Nederlandstalig

Sommige studenten zijn Engelstalig. De colleges zijn in het Engels. Een aantal groepen zijn Engelstalig.

Interesse

Neem dan contact op met  Johan Wempe: johan.wempe[at]utrechtce.nl Telefoon: 06-30380081.