BIC-ON succesvol gelanceerd!

Op 26 juni is het Bioeconomy Innovation cluster Oost Nederland, BIC-ON van start gegaan. Ruim 100 genodigden hoorden en zagen dat ondernemers, kennisinstellingen, waterschappen en provincies biobased innovaties van groot belang vinden. Van BIC-ON wordt vooral verwacht dat ze samenwerking zullen stimuleren. Want, zo werd veelvuldig gezegd, de bioeconomy wordt pas realiteit als we sectoroverschrijdend en ‘grensontkennend’ samenwerken. We mogen ons niet beperken tot Gelderland en Overijssel, maar maak ook de verbinding met andere Nederlandse en Europese regio’s. Zeker Nord-Rhein Westfalen is een goede partner in de ontwikkeling van de bioeconomy.

Aan goede innovatieve projecten geen gebrek zo bleek tijdens deze middag, maar financiering blijft vaak een moeilijk te nemen hobbel. Gedeputeerden Rietkerk (Overijssel) en Traag (Gelderland) meldden dat zij hiervoor revolverende innovatiefondsen hebben opgericht ter grootte van 25 respectievelijk 35 miljoen euro, specifiek voor de meer risicovollere innovaties. Daarnaast blijven er natuurlijk subsidies beschikbaar vanuit provincies, rijk en EU, maar opvallend was ook de oproep aan private investeerders en pensioenfondsen juist in de bioeconomy te investeren.

Maar bovenal was het deze middag duidelijk dat de bioeconomy leeft in Oost Nederland en dat de aanwezigen zich samen in willen zetten met elkaar en met BIC-ON voor deze noodzakelijke biobased ontwikkeling.

Wilt u meer weten hoe BIC-ON u kan helpen bij het realiseren van uw biobased ambities? Of wilt u meedenken en-werken aan het biobased programma? Neem dan contact op met BIC-ON. Telefoon: 026-446 14 69 Mail:  Info@greentechalliances.nl Website: Www.greentechalliances.nl/bicon

 

 

Bekijk het startdocument BIC-ON