Biomassa: tekorten en stijgende prijzen?

Door de stijgende vraag naar biomassa voor energietoepassingen, zullen verschillende soorten biomassa rond of na 2020 schaars worden. Dit geldt met name voor grijs afval, GFT-stromen, binnenlands hout en enkele specifieke VGI-stromen. Door de toenemende vraag naar biomassa, zijn prijsstijgingen te verwachten.

Bovenstaande conclusies zijn afkomstig uit de door ECN uitgevoerde ‘Verkenning naar biomassamarkten’. De onderzoekers geven echter aan dat er weinig cijfers beschikbaar zijn, en dat het gaat om voorzichtige conclusies. We zijn dan ook op zoek naar ondernemers in de BBE die informatie kunnen geven over de beschikbaarheid en prijzen van biomassa.

Heeft u die informatie? Neem dan contact op via m.molijn@minez.nl

Kijk hier voor het rapport: ECN Verkenning biomassamarkten