Internationale kansen voor biomassa en bio-energie

RVO heeft vanuit het programma Duurzame Biomassa en Duurzame Import opdracht gegeven aan het bedrijf: Partners for Innovation voor de uitvoer van de  studie “Internationale kansen voor biomassa en bio-energie”, Een kleine 100 bedrijven  hebben hiervoor input geleverd. Dit heeft de volgende eindproducten opgeleverd:

 1. 16 Landenrapporten: Deze 16 rapporten geven een eerste indruk van een land over de marktmogelijkheden op gebied van biomassa en bio-energie. In de rapporten is informatie opgenomen over: biomassa beschikbaarheid, energie- en klimaatbeleid en algemeen business klimaat. Daarnaast zijn veel referenties en relevante contactgegevens van organisaties opgenomen. Er zijn rapporten voor: Australië, Brazilië, Canada, China, Finland, France, Duitsland, Ghana, India, Letland, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Thailand, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika.
 2. 5 Voorbeelden van Nederlandse bio-energieprojecten in het buitenland: de 5 voorbeelden zijn korte beschrijvingen van commercieel succesvolle projecten in Zuid-Afrika (2), Duitsland, Finland en de VS.
 3. Overzicht van globale trends voor de BBE: een overzicht in presentatie vorm met de belangrijkste globale ontwikkelingen op gebied van energie, bio-energie en bioplastics, gebaseerd op literatuuronderzoek van bijna 200 openbare rapporten en publicaties.
 4. Overzicht van de 195 openbare publicaties die gebruikt zijn bij de literatuurstudie.
 5. Eindrapport: het eindrapport geeft een overzicht van de resultaten en conclusies en presenteert aanbevelingen voor bedrijven (inclusief onderzoeksinstellingen) en overheid hoe Nederland internationaal nog succesvoller kan worden bij het identificeren, creëren en pakken van de kansen op gebied van biomassa en bio-energie. De studie benoemt 6, voor Nederland, interessante gebieden:
 • Biogassystemen van diverse grootte en voor alle energietoepassingen
 • Biomassa technologieën voor warmtetoepassing
 • Hout pellets voor verwarming
 • Duurzame biomassaketens
 • Nieuwe generatie biobrandstoffen
 • Geïntegreerde biomassa-voedsel-voeder-energie-chemie systemen

Vanaf pagina 45 in het “Final report International Biomass Opportunities” eindrapport vindt u de aanbevelingen waarmee vanuit Nederland succesvoller internationaal de markt ontwikkeld  zou kunnen worden.

Meer informatie en (links naar) alle documenten zijn te vinden op de Engelstalige RVO website: www.rvo.nl/biomass/opportunities