Verslag van de workshop ‘Nederland en de biobased economy’

Op 3 juli j.l. verzamelden zich 53 vertegenwoordigers van onderzoek, bosbouwpraktijk, beleid, energieproducenten en NGO’s bij Alterra Wageningen UR. Zij bogen zich over de vraag waar de houtige biomassa vandaan moet komen om te voldoen aan de grote vraag naar biomassa voor het halen van de doelstellingen in het Energieakkoord en het realiseren van een hogere productie van nieuwe biobased producten die in ontwikkeling zijn.

Het hele concept van de biobased economy staat of valt met de continue beschikbaarheid van voldoende houtige biomassa tegen aanvaardbare prijzen, en onder realistische criteria. Dit kan deels verkregen worden uit het Europese bos, en in principe is veel houtige biomassa aanwezig dat op dit moment nog niet geoogst wordt. Ook is bekend dat de oogst op veel plaatsen in Europa duurzaam verhoogd kan worden. Toch zijn er bepaalde factoren die moeten worden veranderd om de toename in mobilisatie van biomassa uit bos te laten gebeuren.

Het vergroten van het biomassa aanbod tegen aanvaardbare prijzen, duurzaam, en volgens een continue stroom is een enorme uitdaging. Het Simwood EU project gaat daar op in. Simwood zoekt oplossingen voor de mobilisatie van hout uit het Europese bos en het oplossen van belemmeringen t.a.v. een verhoogde mobilisatie. Simwood heeft o.a. in Gelderland en Overijssel een case studie lopen waarin gekeken wordt hoe boseigenaren gemotiveerd kunnen worden om te oogsten.

U kunt hier het hele verslag lezen.

Door: Wageningen UR