Online onderzoek SBRCURnet over duurzaam materiaalgebruik

Welke duurzame (materiaal)concepten kent u? Welke eigenschappen zijn doorslaggevend bij de keuze van een materiaal voor uw bouwproject en wie  beslist uiteindelijk welk materiaal u toepast? Met de antwoorden op dit soort vragen beoogt SBRCURnet via een online onderzoek inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom duurzaam materiaalgebruik. Hoever is de bouwsector, en hoever zijn aannemers hiermee? En aan welke informatie heeft de sector, en heeft u als aannemer de komende tijd specifiek behoefte? “Afhankelijk van de uitkomsten gaan we bekijken hoe we de bouw het beste verder kunnen helpen”, verduidelijkt SBRCURnet-projectmanager Natalie Prinsen, en ze vervolgt: “Hoe meer deelnemers aan het onderzoek, hoe beter SBRCURnet in staat is om tegemoet te komen aan de behoeften van bouwprofessionals die willen verduurzamen. Daarom hopen we op een ruime respons.”

Meedoen aan dit onderzoek kan direct, via onderstaande link:

https://questionpro.com/t/AHQyDZRVTr?custom1=BBE

Onder de deelnemers aan het onderzoek verloot SBRCURnet drie publicaties ter waarde van maximaal € 150,00. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor marktonderzoeksdoeleinden.