Nieuws
Agenda

Alma over Biobased Economy en Chemie

De ontwikkelingen rondom de biobased en circulaire economie krijgen steeds meer aandacht en zijn belangrijke elementen in de strategie voor de chemie van de toekomst. Tijdens een bijeenkomst over de biobased economy in the Port of Amsterdam op 25 september jl. gaf Colette Alma een overzicht van de stand van zaken binnen de chemie in Nederland. Het doel van het evenement was een dialoog over de ontwikkeling van de Europese biobased en circulaire economie. Meer specifiek de kansen en bedreigingen voor deze ontwikkelingen in Nederland en de Port of Amsterdam. Aanwezig waren afgevaardigden van de Europese Commissie en stakeholders van bedrijven, overheid- en kennisinstellingen uit de regio Amsterdam.

Vanuit de chemie nam Colette Alma deel aan een forumdiscussie, waarin zij in een korte pitch de situatie van de Nederlandse (en Europese) chemische industrie schetste. Ze gaf aan dat de concurrentiepositie van chemische industrie in Europa ernstig onder druk staat. Tegelijkertijd is de Nederlandse chemische industrie onderdeel van het sterke ARRRA-cluster en onderstreepte ze duurzame ontwikkeling als belangrijk element in de strategie van de industrie.

Aan de aanwezige beleidsmakers deed ze een dringende oproep om de chemische industrie te steunen door een duidelijk en consistent innovatie- en energiebeleid te voeren. Ze vroeg de vertegenwoordigers van de Europese Commissie om belemmeringen weg te nemen en de chemie actief te steunen. Bijvoorbeeld door een gelijke stimulering van het gebruik van biomassa voor materialen versus het gebruik van biomassa voor energieopwekking.

Port of Amsterdam

Port of Amsterdam wil samen met de in de haven aanwezige bedrijven de maatschappij verduurzamen. Hiertoe faciliteert ze o.a. innovatieve start up bedrijven in het Amsterdamse havengebied, op het gebied van biobased producten en de circulaire economie.

Meer informatie

Geoffrey Schouten, Senior beleidsmedewerker Duurzaamheid en Responsible Care, e-mailschouten@vnci.nl, tel. 070 337 87 47.

Door: VNCI