Publicatie Best of Biobased Connections

The Best of Biobased Connections is de titel van de publicatie over het programma Biobased Connections. Dit programma van de Amsterdam Economic Board is gestart in januari 2013 en geëindigd in oktober 2014. Het hoofddoel van het programma was nieuwe bedrijvigheid stimuleren in de Metropoolregio Amsterdam binnen de biobased economie.

Voor het stimuleren van de biobased economie werkte de Amsterdam Economic Board in dit programma samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het programma Biobased Connections was specifiek gericht op hoogwaardige verwerking en toepassing van rest- en afvalstoffen en groene gewassen en het ontwikkelen van nieuwe business cases.

Je kunt de publicatie HIER downloaden