ICDuBo presenteert nieuwe biobased oplossingen

De afgelopen periode zijn er vele nieuwe, interessante oplossingen geplaatst in ICDuBo, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen. Deze oplossingen bieden een breed spectrum aan duurzame, biobased mogelijkheden die nu te zien zijn in het vernieuwde centrum bij het RDM terrein te Rotterdam.

Vloerafwerking tapijttegels van Interface

Fotosfera is een baanbrekende collectie tegeltapijt gemaakt van garen dat voor 63% bestaat uit biologisch materiaal. Het belangrijkste ingrediënt? Olie van de bonen van de castorplant. De overvloedig aanwezige olie wordt uit de bonen geëxtraheerd en vervolgens gebruikt als belangrijkste ingrediënt in de verdere productie van de nylon op biologische basis. Dit minimaliseert het gebruik van op petroleum gebaseerde materialen in Fotosfera. Castorplanten groeien op marginale gronden waar andere gewassen vaak niet kunnen gedijen. Hierdoor ontstaat voor boeren een extra inkomen, de winst is vaak zelfs tien keer meer dan de kosten om het gewas op te zetten.

Scheidingswanden van Faay

De scheidingswanden van Faay die bestaan uit een kern van vlasscheven die aan weerszijden is voorzien van gipskartonplaat. Sinds mensenheugenis wordt vezelvlas geteeld voor de productie van linnen garens. Olievlas is bestemd voor het winnen van lijnzaad. Hieruit wordt lijnolie geperst dat toepassing vindt in, onder andere: zeep, verf en linoleum. Vlas is een éénjarig wit- of blauwbloeiende plant die in het voorjaar wordt ingezaaid en binnen 3 tot 4 maanden oogstrijp is. Na het trekken van het vlas laat men het vlas op de akkers dauwroten. Hierna wordt het vlas afgevoerd naar de vlasverwerkende bedrijven. Hier wordt op mechanische wijze de vezel gescheiden van de stengel. De minder lange vezel gaat naar de textielindustrie of tegenwoordig ook naar de isolatie materialen voor de bouwindustrie. De korte vezel gebruikt men in de papierindustrie. Het zaad van de plant wordt gebruikt voor de vermeerdering en de vervaardiging van lijnolie. Aan het einde van de keten worden de stengeldeeltjes en de wortels gebruikt voor de fabricage van de vlasschevenplaat. Hiermee is 100% benutting van de vlasplant bereikt. Vlas is een vernieuwbare grondstof omdat de plant in relatief korte en in aanzienlijke hoeveelheden regenereerbaar is. In het kader van duurzaam bouwen is gebruik van bouwmaterialen uit vernieuwbare grondstoffen interessant, omdat ze een lage energie-inhoud hebben en er bij productie in de regel weinig milieubelasting optreedt. Tevens zijn er goede mogelijkheden voor lokale productie waardoor milieuvervuilend vervoer tot een minimum beperkt kan worden. Unieke eigenschappen van de milieuvriendelijke vlasschevenplaten zijn: licht gewicht en toch optimale stabiliteit, draagt bij aan brandvertraging, hoge isolatie- en dB-waarden en heeft een homogene kwaliteit.

Droge mortel van Remix

Remix is uniek in de toepassing van schelpkalk als bindmiddel. Afgestorven zeeschelpen zijn een natuurlijk hernieuwbare en duurzame grondstof. Schelpkalk is daardoor een natuurlijk basismate-riaal met een relatief zeer geringe milieubelasting en met bijzondere eigenschappen, die het bij uitstek geschikt maken voor duurzaam bouwen en gezond wonen. Met een geringe cementtoevoeging voor een hogere aanvangssterkte, voldoen de schelpkalkcementmortels weer helemaal aan de huidige normen en verwerkingseisen. Naast toepassingen in de restauratie worden schelpkalkcementmortels dan ook steeds meer ingezet voor nieuwbouwprojecten. Als toonaangevende en innovatieve mortelproducent heeft Remix het aspect milieu als extra kwaliteit aan mortels toegevoegd. Hiervoor zijn recepten ontwikkeld, met zorgvuldig geselecteerde grondstoffen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Tevens zijn deze mortels uitbloeiingsarm® (UA). Hierdoor wordt de kans op vrije kalkuittreding (witte uitslag) op de gevel aanzienlijk gereduceerd. Doordat de gevel hiervoor niet meer met chemische middelen hoeft te worden gereinigd, wordt niet alleen bespaard op reinigingskosten maar wordt ook het milieu gespaard.

U kunt deze toepassingen en meer zien in het vernieuwde centrum. Kijk op www.icdubo.nl voor meer informatie en routebeschrijving.