Rapport ‘Opportunities for the fermentation-based chemical industry’

Het thema tijdens de Chemical Conference 2014 was dit jaar ‘Agri meets Chemicals: The biobased (r)evolution in the chemical industry’. De conferentie werd gehouden op 29 september j.l. en het hoogtepunt van het event was de officiële presentatie van een globale studie: “Opportunities for the fermentation-based chemical industry: And analysis of the market potential and competitiveness of North-West Europe”. De studie werd uitgevoerd door het Biorenewables Business Platform (BBP) en bedrijven in de waardeketen die hun kennis bijdroegen, zoals Suiker Unie, KWS, Corbion, AkzoNobel, DSM en Rabobank. 

Het event trok een record aantal bezoekers van 400 bestaand uit vertegenwoordigers uit de chemische en agro sectoren, de financiële sector en overheden en universiteiten. Er werden een uitgebreide range van presentaties en discussies gegeven, van zowel belangrijke spelers als nieuwkomers. De focus lag op de rol van biobased technologie voor de chemische industrie, nu en in de toekomst, en de vraag van bedrijven in de agro en chemische sectoren naar samenwerking om het potentieel voor biobased chemische productie in Noordwest Europa te benutten. Het was samenkomst van verschillende gedachte goeden waarbij wederzijdse verstandhouding en samenwerking werden ontwikkeld.

U kunt het rapport hier vinden.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u hier vinden.