Biobased bouwmaterialen vergroten de kans op een succesvolle aanbesteding

Duurzaamheid wordt met toenemende belangstelling onderdeel van de bouwsector. Dat is de trend die het bedrijvencluster Biobased Bouwen, bestaande uit Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo), Ecoboard, Greenhuus, IOB, Raab Karcher, Foreco en Stichting Agrodome, heeft gesignaleerd. In de afgelopen periode voerden zij gesprekken met bijvoorbeeld launching customers en publieke organisaties, als onderdeel van de marktverkenning voor biobased bouwmaterialen. Hieruit blijkt ondermeer dat grote publieke organisaties een toenemende behoefte hebben aan biobased bouwmaterialen. Wanneer partijen die deelnemen in een aanbestedingsprocedure biobased bouwmaterialen kunnen leveren, zorgt dit voor meer punten bij eventuele toekenning. Ondanks dat het gebruik biobased bouwmaterialen in de publieke sector wordt gewaardeerd omdat dit bijdraagt aan een groen en duurzaam imago en helpt bij het realiseren van duurzaamheiddoelstellingen, blijft het gebruik van biobased bouwmaterialen toch op de achtergrond.

Marktvoorwaarden

Na het voeren van de verschillende gesprekken is het duidelijk geworden dat hoewel biobased bouwen steeds meer aandacht krijgt, er nog geen gelijk speelveld is tussen conventionele en biobased bouwmaterialen. Er zijn nog een aantal drempels te overwinnen, zoals wet- en regelgeving. Daarnaast zijn de huidige aanbestedingsregels – met veel administratieve eisen – in het nadeel voor de kleine ondernemer. Maar ook de onbekendheid met het concept biobased bouwmaterialen zorgt ervoor dat commercieel succes een ‘lange adem’ nodig heeft. Na gesprekken met diverse potentiële opdrachtgevers is een van de conclusies dat ondernemers moeten werken aan meer bekendheid van biobased bouwmaterialen. Eén van de mogelijkheden is om dit bijvoorbeeld via het platform TenderNed te doen. Daarnaast zouden bedrijven met biobased oplossingen meer gebruik kunnen maken van hun groene imago en de opdrachtgever verleiden met duurzame vergezichten. Op dit moment zit aan het toepassen van biobased bouwmaterialen doorgaans nog een hoger kostenplaatje dan de standaard materialen. Dit maakt het noodzakelijk gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen, waarmee iedere ondernemer meerwaarde kan genereren met het toepassen van biobased bouwmaterialen. Het werken aan zowel promotie als de ontwikkelingen van nieuwe verdienmodellen vergt een nauwe ketensamenwerking. Alle partijen uit de keten zullen samen moeten werken om de marktpotentie van biobased bouwen te kunnen verzilveren.

Onderzoek en marktverkenning

Stichting Agrodome is eerder dit jaar gestart met een onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor biobased bouwmaterialen, producten en concepten. Gedurende dit onderzoek bleek een marktverkenning essentieel. De marktverkenning is nog niet volledig afgerond. Het onderzoek en de marktverkenning samen zal zorgen voor nieuwe inzichten en (nieuwe) business kansen bij gebruik van biobased materialen in de bouw. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit Go Bio! (uitgevoerd door de Kamer van Koophandel). Naast een financiële bijdrage wordt dit initiatief ondersteund met begeleiding en door het vinden van netwerkpartners.

Oproep: Denk en Praat mee!

Het ‘Biobased Bouwcluster’ komt graag in contact met partijen die willen meedenken of meepraten over de marktontwikkeling van groene bouwmaterialen en concepten. Bent u de ‘launching customer’, met kijk op nieuwe marktkansen? Sluit u dan aan bij dit biobased bouwcluster. Samen kunnen we bouwen aan een economisch én ecologisch duurzame bouwsector.

Partners

De initiatiefnemer van dit cluster is: Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo). De projectpartners zijn:

Voor meer informatie over dit cluster kunt u contact opnemen met:

Saskia van Stuivenberg, Adviseur KvK, 06-21146010, saskia.van.stuivenberg@kvk.nl